دومین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری , 2016-05-31

عنوان : ( مقایسه ی کیفیت تصاویر تهیه شده توسط دوربین تلفن همراه و اسکنر دستی به منظور شناسایی گیاهان آپارتمانی با پردازش تصویر )

نویسندگان: ریحانه پاکدل , محمودرضا گلزاریان , نرگس قانعی قوشخانه , فاطمه کاظمی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با توجه به کاربرد سیستمهای بینایی ماشین در شناسایی گیاهان، دوربینهای تلفن همراه جایگاه خوبی در بین این سیستمها پیدا کردهاند. با توجه به اینکه دوربین تلفنهای همراه به شدت تحت تاثیر نور محیط هستند، هدف از این تحقیق معرفی سامانه دوربین همراه و نرم افزار اسکن موجود روی تلفن همراه، برای تصویربرداری از برگ گیاهان و مقایسه ی کیفیت تصاویر آن با تصاویر تهیه شده توسط اسکنر قابل حمل و دستی میباشد. سه عامل اعوجاج تصویر، اثر نور محیط روی ثبات رنگ تصویر، اثر انعکاس نور روی پوششهای شفاف برای این دو سیستم تهیه تصویر مقایسه گردید. اعوجاج تصویر با استفاده از کاغذ شطرنجی مورد بررسی قرار گرفت. از پوشش پلاستیک و طلق شفاف ترنس پرنت برای بررسی تاثیر انعکاس نور بر روی تصویر استفاده گردید و تاثیر نور محیط بر روی تصاویر با تصویربرداری در ساعتهای مختلف و شرایط مختلف نوری مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان دادند که اسکنر دستی نسبت به تصاویر تهیه شده توسط دوربین و نرم افزار اسکنر تلفن همراه بهتر میباشد چرا که استفاده از پوششهای شفاف، اعوجاج و نور محیط بر روی تصویر گرفته شده توسط آن تاثیر ناچیزی دارد در حالیکه اسکنر تلفن همراه به دلیل فاصلهای که از برگ دارد باعث ایجاد اعوجاج در تصویر میشود و به شدت تحت تاثیر نوع پوشش مورد استفاده و نور محیط میباشد، ولی تصاویر تهیه شده توسط اسکنر دستی دارای ثبات بیشتری بوده و کیفیت آنها تقریبا مستقل از نوع پوشش و نور محیط میباشد.

کلمات کلیدی

, اعوجاج, پردازش تصویر, تصویر دیجیتال, شناسایی گیاهان, کیفیت تصویر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1057281,
author = {پاکدل, ریحانه and گلزاریان, محمودرضا and قانعی قوشخانه, نرگس and کاظمی, فاطمه},
title = {مقایسه ی کیفیت تصاویر تهیه شده توسط دوربین تلفن همراه و اسکنر دستی به منظور شناسایی گیاهان آپارتمانی با پردازش تصویر},
booktitle = {دومین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری},
year = {2016},
location = {اردبیل, ايران},
keywords = {اعوجاج، پردازش تصویر، تصویر دیجیتال، شناسایی گیاهان، کیفیت تصویر},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مقایسه ی کیفیت تصاویر تهیه شده توسط دوربین تلفن همراه و اسکنر دستی به منظور شناسایی گیاهان آپارتمانی با پردازش تصویر
%A پاکدل, ریحانه
%A گلزاریان, محمودرضا
%A قانعی قوشخانه, نرگس
%A کاظمی, فاطمه
%J دومین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری
%D 2016

[Download]