نوزدهمین کنگره دامپزشکی ایران , 2016-04-25

عنوان : ( مطالعه ی عوامل خطر ابتلا به مشکلات رفتاری در گرب ههای صاحب دار ارجاعی به کلینیک های حیوانات خانگی شهر مشهد )

نویسندگان: فروزان روشن روان , جواد خوش نگاه , محمد عزیز زاده ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مشکلات رفتاری به معنی بروز هر رفتاری از جانب حیوان که بسته به نظر صاحب، ناخوشایند، دردسر آفرین و غیر قابل تحمل باشد، است. در سال های اخیر به دلیل افزایش جمعیت گربه های خانگی، تعداد موارد ارجاعی گربه ها به دلیل مشکلات رفتاری بیشتر شده است. در مطالعه ی حاضر، با استفاده از پرسش نامه ی استاندارد مشکلات رفتاری گربه ها، میزان شیوع و عوامل خطر مشکلات رفتاری گربه های ارجاعی به تعدادی از کلینیک های دامپزشکی شهر مشهد تعیین شده است. داده های مطالعه بر اساس 403 پرسش نامه ی تکمیل شده توسط صاحبین گربه ها در خصوص عوامل مختلف مربوط به 12 مشکل رفتاری گربه ها (شامل: حمله و تهاجم به گربه ها، حمله و تهاجم به سگ ها، حمله و تهاجم به انسان های آشنا، حمله و تهاجم به انسان های غریبه، دفع ادرار در مکان نامناسب، دفع مدفوع در مکان نامناسب، ضطراب، وسواس و کرار زیاد بعضی رفتارها، چنگ انداختن و تخریش مبلمان، فرش و ترسیدن، سر و صدای بیش از حد و آزاردهنده، رفتار و حرکات جنسی نامناسب , فعالیت و جنب و جوش بیش از حد و بدون آرام و قرار.

کلمات کلیدی

, مشکلات رفتاری, رابطه حیوان - انسان, گربه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1057308,
author = {روشن روان, فروزان and خوش نگاه, جواد and عزیز زاده, محمد},
title = {مطالعه ی عوامل خطر ابتلا به مشکلات رفتاری در گرب ههای صاحب دار ارجاعی به کلینیک های حیوانات خانگی شهر مشهد},
booktitle = {نوزدهمین کنگره دامپزشکی ایران},
year = {2016},
location = {تهران, ايران},
keywords = {مشکلات رفتاری، رابطه حیوان - انسان، گربه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مطالعه ی عوامل خطر ابتلا به مشکلات رفتاری در گرب ههای صاحب دار ارجاعی به کلینیک های حیوانات خانگی شهر مشهد
%A روشن روان, فروزان
%A خوش نگاه, جواد
%A عزیز زاده, محمد
%J نوزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
%D 2016

[Download]