چهاردهمین کنگره علوم خاک ایرانم , 2015-09-07

عنوان : ( تاثیر آنتی بیوتیک دارویی دیفلوکساسین بر فعالیت های میکروبی خاک )

نویسندگان: امیر لکزیان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

آنتی بیوتیک های دارویی خانواده فلورو کینولون ها به طور گسترده در درمان بیماری های دام و تغذیه آن ها در ایران و جهان استفاده می شود. در نتیجه مقادیر قابل توجهی فلورو کینولون ها و یا متابولیت های آنها از طریق ادرار، فضولات و یا کود دامی به خاک وارد می شوند. در این پژوهش تاثیر آنتی بیوتیک دیفلوکساسین (DFX) از خانواده فلوروکینولون ها بر فعالیت آنزیم های دهیدروژناز، اوره آز و فسفاتاز قلیایی و تنفس میکروبی خاک در مدت 21 روز با سطوح مختلف آنتی بیوتیک بررسی شد. نتایج اندازه گیری ها نشان داد که الگوی تاثیر دیفلوکساسین بر فعالیت های آنزیمی و میکروبی خامک متفاوت بوده است. دیفلوکساسین فعالیت آنزیم فسغاتاز قلیایی را در کل دوره انکوباسیون و تنفس میکروبی را در 24 ساعت به شدت تحت تاثیر قرار داد. فعالیت آنزیم های دهیدروژناز و اوره آز با گذشت زمان افزایش یافت. به نظر می رسد که دیفلوکساسین بسته به نوع خاک، قابلیت دسترسی زیستی و نوع آتنی بیوتیک می تواند اثرات مختلفی بر فعالیت های میکروبی خاک داشته باشد.

کلمات کلیدی

, دیفلوکساسین, فعالیت های آنزیمی, تنفس میکروبی, کود دامی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1057351,
author = {لکزیان, امیر},
title = {تاثیر آنتی بیوتیک دارویی دیفلوکساسین بر فعالیت های میکروبی خاک},
booktitle = {چهاردهمین کنگره علوم خاک ایرانم},
year = {2015},
location = {رفسنجان, ايران},
keywords = {دیفلوکساسین، فعالیت های آنزیمی، تنفس میکروبی، کود دامی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر آنتی بیوتیک دارویی دیفلوکساسین بر فعالیت های میکروبی خاک
%A لکزیان, امیر
%J چهاردهمین کنگره علوم خاک ایرانم
%D 2015

[Download]