چهاردهمین کنگره ملی علوم خاک ایران , 2015-09-07

عنوان : ( تاثیر بیوچار و ورمی کمپوست بر میزان کلروفیل دو رقم گوجه فرنگی ریوگراندس و روت جرز )

نویسندگان: امیر لکزیان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بیوچار ماده جامدی است که حاصل تبدیل بیوماس گیاهی است که در شرایط کمبود اکسیژن در دمای 450 تا 550 درجه سانتیگراد تولید می شود . بیوچار بعنوان اصلاح کننده خاک و یا بمنظور احییای اراضی و همچنن برای محافظت محیط در برابر آلاینده های خاص مورد استفاده قرار می گیرد. آزمایشی در قالب طرح کامل تصادفی با سه تکرار در شرایط گلخانه انجام شد و تاثیر بیوچار و ورمی کمپوست بر میزان کلروفیل دو کولتیوار گوجه فرنگی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این تحقیق نشان داد که واریته ریوگراندس مقدار کلروفیل کمتری نسبت به واریته روت جرز داشت. نتایج آزمایش همچنین نشان داد که ورمی کمپوست تاثیر بسیار مثبتی بر میزان کلروفیل هر دو واریته گوجه فرنگی داشت و محتوی کلروفیل نسبت به سایر تیمارهای اختلاف معنی داری داشت ولی بیوچار تاثیر منفی بر محتوی کلروفیل دو کولتیوار ریوگراندس و روت جرز داشت.

کلمات کلیدی

, ریوگراندسوروتجرز , ورمی کمپوست , بیوچار
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1057365,
author = {لکزیان, امیر},
title = {تاثیر بیوچار و ورمی کمپوست بر میزان کلروفیل دو رقم گوجه فرنگی ریوگراندس و روت جرز},
booktitle = {چهاردهمین کنگره ملی علوم خاک ایران},
year = {2015},
location = {رفسنجان, ايران},
keywords = {ریوگراندسوروتجرز ، ورمی کمپوست ، بیوچار},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر بیوچار و ورمی کمپوست بر میزان کلروفیل دو رقم گوجه فرنگی ریوگراندس و روت جرز
%A لکزیان, امیر
%J چهاردهمین کنگره ملی علوم خاک ایران
%D 2015

[Download]