نهمین کنگره علوم باغبانی , 2016-01-25

عنوان : ( بررسی ترکیبات فیتوشیمیایی و عناصر معدنی دو اکوتیپ گونه دارویی ترشک وحشی (Rumex turcomanicus) )

نویسندگان: سیدحسین نعمتی , مرتضی علیرضائی نغندر ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور اندازه گیری ترکیبات فیتوشیمییایی و عناصر معدنی دو اکوتیپ از گیاه ترشک وحشی، قسمت هوایی گیاه از دو رویشگاه اورتکند و نقندر جمع آوری شد. نتایج نشان داد که گیاهان رشد یافته در رویشگاه نقُندر دارای مقادیر بالاتری پروتیئن خام، خاکستر، چربی، پتاسیم، منیزیم مس و روی در مقایسه با رویشگاه اورتکند بود در حالی که مقادیر فیبر خام، درصد رطوبت، فسفر، کلسیم و آهن در گیاهان رویشگاه اورتکند بیشتر بود. عصاره برگ گیاهان رویشگاه نقُندر اسیدی تر از عصاره برگ گیاهان منطقه اورتکند بود. مقایسه ترکیبات مهم فیتوشیمیایی گیاهان دو رویشگاه نشان می دهد که مقادیر اسید آسکوربیک، کلروفیل و کاروتنوئید در بخش هوایی گیاهان رشد یافته در رویشگاه نقُندر بیشتر و مقادیر اسید اگزالیک، فلاونوئید، فنل کل، فلاون و فلاونون و درصد فعالیت آنتی اکسیدانتی کمتر از برگ گیاهان رویشگاه اورتکند بود. به طور کلی نتایج نشان داد که گیاه ترشک وحشی به دلیل وجود ترکیبات باارزش غذایی و دارویی، می تواند بعنوان گیاهی امید بخش در جهت مصارف دارویی و سبزی مورد استفاده قرار گیرد.

کلمات کلیدی

, اسید آسکوربیک, اسید اگزالیک, ترکیبات آنتی اکسیدانت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1057380,
author = {نعمتی, سیدحسین and علیرضائی نغندر, مرتضی},
title = {بررسی ترکیبات فیتوشیمیایی و عناصر معدنی دو اکوتیپ گونه دارویی ترشک وحشی (Rumex turcomanicus)},
booktitle = {نهمین کنگره علوم باغبانی},
year = {2016},
location = {اهواز, ايران},
keywords = {اسید آسکوربیک، اسید اگزالیک، ترکیبات آنتی اکسیدانت},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی ترکیبات فیتوشیمیایی و عناصر معدنی دو اکوتیپ گونه دارویی ترشک وحشی (Rumex turcomanicus)
%A نعمتی, سیدحسین
%A علیرضائی نغندر, مرتضی
%J نهمین کنگره علوم باغبانی
%D 2016

[Download]