مکانیک سازه ها و شاره ها-Journal of Solid and Fluid Mechanics, دوره (6), شماره (4), سال (2017-2) , صفحات (41-48)

عنوان : ( بهینه‌ سازی طرح سازه‌ های پیوسته دو بعدی با استفاده از روش الگوریتم تبرید تدریجی کارآمد )

نویسندگان: بهزاد لطف خدائی حکم آباد , محمد حسین ابوالبشری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این مقاله کاربرد یک الگوریتم بهینه‌سازی پایه¬‌ریزی شده بر اساس تبرید تدریجی را در بهینه‌سازی وزن و استحکام سازه¬های پیوسته دو بعدی ارائه می‌کند. الگوریتم CMLPSA که الگوریتم تبرید چند نقطه‌ای- چند سطحی اصلاح شده نام دارد، یک روش پیشرفته جستجو برای حالت‌هایی است که هر طرح کاندیدا از میان جمعیتی از نقاط که به صورت تصادفی تولید شده‌اند، انتخاب می‌شود. اصطلاح چند نقطه‌ای برای همه طرح‌های عملی و غیرعملی ارائه می‌شود. افزون بر این، CMLPSA دارای یک استراتژی چند سطحی برای حالت‌های آزمایشی تولید شده به وسیله ادغام همه متغیرهای طرح می‌باشد. در این مقاله تأثیر پارامتر حذف المان و سرعت حذف المان به روش الگوریتم CMLPSA در بهینه‌سازی سازه‌های دو بعدی پیوسته بررسی شده و با نتایج تحقیقات قبلی مقایسه می‌شود. نتایج نشان میدهد که به ازای مقادیر مختلف پارامتر اولیه حذف المان و مقادیر مختلف پارامتر سرعت حذف المان، تغییر چندانی در میزان حجم نهایی و یا تنش فن ‌مایزز نهایی سازه ارائه شده توسط CMLPSA مشاهده نمی‌شود و فقط شکل نهایی سازه برای مقادیر مختلف پارامتر سرعت حذف المان متفاوت است. اما میزان حجم نهایی و تنش فن مایزز نهایی سازه در مقایسه با تحقیقات قبلی در شرایط یکسان بهبود یافته‌اند.

کلمات کلیدی

بهینه‌سازی سازه‌ها؛ المان محدود؛ روش تبرید تدریجی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1057383,
author = {لطف خدائی حکم آباد, بهزاد and ابوالبشری, محمد حسین},
title = {بهینه‌ سازی طرح سازه‌ های پیوسته دو بعدی با استفاده از روش الگوریتم تبرید تدریجی کارآمد},
journal = {مکانیک سازه ها و شاره ها-Journal of Solid and Fluid Mechanics},
year = {2017},
volume = {6},
number = {4},
month = {February},
issn = {2251-9475},
pages = {41--48},
numpages = {7},
keywords = {بهینه‌سازی سازه‌ها؛ المان محدود؛ روش تبرید تدریجی کارآمد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بهینه‌ سازی طرح سازه‌ های پیوسته دو بعدی با استفاده از روش الگوریتم تبرید تدریجی کارآمد
%A لطف خدائی حکم آباد, بهزاد
%A ابوالبشری, محمد حسین
%J مکانیک سازه ها و شاره ها-Journal of Solid and Fluid Mechanics
%@ 2251-9475
%D 2017

[Download]