سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری , 2016-02-15

عنوان : ( موانع اجرای حسابرسی عملیاتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار )

نویسندگان: بهزاد کاردان , الهه میرزایی راد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف اصلی این پژوهش بررسی موانع اجرای حسابرسی عملیاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار می باشد و تلاش شده است مجموعه کاملی از موانع از دیدگاه مدیران و سرپرستان موسسات حسابرسی و مدیران مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار مورد بررسی قرار گیرد که در تحقیقات قبلی به این موارد اشاره نشده بود، بدین منظور جامعه آماری متشکل از 177 نفر از مدیران و سرپرستان موسسات حسابرسی و مدیران مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شده اند. نتایج پژوهش نشان می دهد که به ترتیب مشکلات کلان اقتصادی و حاکمیت دولتی در ایران، هزینه های اجرای حسابرسی عملیاتی، عدم وجود معیار تدوین شده مناسب، عدم وجود استاندارد تدوین شده مناسب، عدم وجود برنامه، هدف و بودجه عملیاتی در شرکت‌ها، عدم وجود سیستم اطلاعاتی مناسب در شرکت‌ها، عدم وجود آموزش‌های تخصصی کافی برای حسابرسان عملیاتی، عدم وجود مهارت‌های تخصصی کافی در حسابرسان، موانع اجرای حسابرسی عملیاتی در ایران هستند.

کلمات کلیدی

, اثربخشی, ارزیابی عملکرد, حسابرسی عملکرد, کارایی, صرفه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1057390,
author = {کاردان, بهزاد and میرزایی راد, الهه},
title = {موانع اجرای حسابرسی عملیاتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار},
booktitle = {سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری},
year = {2016},
location = {تهران, ايران},
keywords = {اثربخشی، ارزیابی عملکرد، حسابرسی عملکرد، کارایی، صرفه اقتصادی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T موانع اجرای حسابرسی عملیاتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
%A کاردان, بهزاد
%A میرزایی راد, الهه
%J سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
%D 2016

[Download]