سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری , 2016-02-15

عنوان : ( بررسی رابطه چسبندگی هزینه ها و دقت سود هر سهم پیش‌بینی‌شده در شرکتهای پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران )

نویسندگان: بهزاد کاردان , سمّیه نجیب زادگان , مرتضی منصوری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از اساسی¬ترین مراحل فرآیند سرمایه¬گذاری، تصمیم¬گیری است. با توجه به عدم قطعیت حاکم بر رویدادهای مالی، لازمه-ی تصمیم¬گیری برخورداری از دانش و آگاهی جهت پیش¬بینی صحیح می¬باشد. بر این اساس، یکی از اهداف عام حسابداری تهیه اطلاعات سودمند برای پیش¬بینی جریان‌های نقدی آینده است که در این میان، سود به عنوان مهم¬ترین شاخص اندازه¬گیری عملکرد یک واحد اقتصادی محسوب می‌شود. با توجه به این¬که شناخت رفتار هزینه، از جنبه¬های مهم تجزیه و تحلیل سود است، لذا بررسی تأثیر جنبه¬های مختلف رفتار هزینه در پیش¬بینی سود می¬تواند اطلاعات مفیدی را در اختیار استفاده¬کنندگان از صورت¬های مالی جهت اتخاذ تصمیمات بهینه قرار دهد. تحقیق حاضر به بررسی رابطه چسبندگی هزینه¬ها و دقت ¬¬سود هر سهم پیش‌بینی‌شده در دو سطح بهای تمام‌شده کالای فروش رفته و هزینه¬های عملیاتی می¬پردازد. چسبندگی هزینه¬ها بدین معنا است که میزان افزایش هزینه¬ها بر اثر افزایش حجم فعالیت بیشتر از میزان کاهش هزینه¬ها در اثر کاهش همان حجم فعالیت است. در این پژوهش، جهت انجام تجزیه و تحلیل¬ها، از داده¬های شرکت¬های پذیرفته¬شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله زمانی سال¬های 1383 تا 1392 استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان می¬دهد که در کشور ایران بین چسبندگی هزینه¬ها و دقت ¬¬سود هر سهم پیش‌بینی‌شده در هیچ¬یک از دو سطح هزینه رابطه معناداری وجود ندارد.

کلمات کلیدی

, چسبندگی هزینه ها, خطای پیش بینی سود, رفتار هزینه, سود پیش‌بینی‌شده هر سهم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1057394,
author = {کاردان, بهزاد and نجیب زادگان, سمّیه and مرتضی منصوری},
title = {بررسی رابطه چسبندگی هزینه ها و دقت سود هر سهم پیش‌بینی‌شده در شرکتهای پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران},
booktitle = {سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری},
year = {2016},
location = {تهران, ايران},
keywords = {چسبندگی هزینه ها، خطای پیش بینی سود، رفتار هزینه، سود پیش‌بینی‌شده هر سهم},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی رابطه چسبندگی هزینه ها و دقت سود هر سهم پیش‌بینی‌شده در شرکتهای پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران
%A کاردان, بهزاد
%A نجیب زادگان, سمّیه
%A مرتضی منصوری
%J سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
%D 2016

[Download]