کنفرانس بین المللی پردازش سیگنال و سیستم های هوشمند , 2015-12-16

عنوان : ( روشی جدید در بخش‌بندی و تشخیص خودکار مرز اندوکارد و اپیکارد بطن چپ در تصاویر تشدید مغناطیسی قلبی )

نویسندگان: حمیده عسگریان , مهدی سعادتمند ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه تصاویر تشدید مغناطیسی قلبی (CMRI) یک ابزار غیر تهاجمی توانمند در تشخیص و درمان بیماری های قلبی عروقی بشمار می¬رود. در کاربردهای کلینیکی به بطن چپ به دلیل اهمیبت بالای آن.توجه ویژ¬ای می¬شود. در روش¬های سنتی بخش¬بندی این تصاویر بطور دستی توسط متخصص انجام می¬شود. این روند به دلیل حجم زیاد تصاویر بسیار زمان¬بر و خسته کننده و از طرفی تابع دیدمتخصص است. از این¬رو مرز¬های فعال به عنوان روش¬هایی خودکار و نیمه خودکار در این حوزه اهمیت ویژه دارند.یکی از چالش¬های موجود توقف مرز¬فعال اپیکارد است؛ پس¬زمینه اپیکارد بطن چپ از یک طرف با بطن راست با توزیع روشنایی بیشتر و از طرف دیگر با شش¬ها با توزیع روشنایی تیره¬تر از خود مواجه است.تاکنون بسیاری از روش¬ها به تخمین یک فاصله متوسط بین مرز¬فعال اندوکارد و اپیکارد به منظور توقف تکامل منحنی پرداختند. به عبارت دیگر در این روش¬ها بدون این تخمین، باادامه تکامل قادر به تشخیص لبه نخواهد بود. در این مقاله برای اولین بار روشی کاملا خودکار برای توقف مرز¬فعال اپیکارد ارائه شده است .این روش که تنها از اطلاعات روشنایی تصویر بهره می¬گیرد از روش¬های تطبیق باینری محلی(LBF) وتطبیق توزیع گوسی محلی (LGDF) برای بهبود مقابله با توزیع گسترده سطوح خاکستری پس¬زمینه اپیکارد در دو سطح پردازش عمومی و محلی استفاده می¬کند.

کلمات کلیدی

, بخش¬بندی تصاویر تشدید مغناطیسی قلبی, مرز فعال, اپیکارد, تطبیق باینری محلی, تطبیق توزیع گوسی محلی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1057439,
author = {عسگریان, حمیده and سعادتمند, مهدی},
title = {روشی جدید در بخش‌بندی و تشخیص خودکار مرز اندوکارد و اپیکارد بطن چپ در تصاویر تشدید مغناطیسی قلبی},
booktitle = {کنفرانس بین المللی پردازش سیگنال و سیستم های هوشمند},
year = {2015},
location = {تهران, ايران},
keywords = {بخش¬بندی تصاویر تشدید مغناطیسی قلبی، مرز فعال، اپیکارد، تطبیق باینری محلی، تطبیق توزیع گوسی محلی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T روشی جدید در بخش‌بندی و تشخیص خودکار مرز اندوکارد و اپیکارد بطن چپ در تصاویر تشدید مغناطیسی قلبی
%A عسگریان, حمیده
%A سعادتمند, مهدی
%J کنفرانس بین المللی پردازش سیگنال و سیستم های هوشمند
%D 2015

[Download]