یازدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران , 2016-04-19

عنوان : ( بررسی تاثیر پارامترهای مورفومتریک حوزه های آبخیز در شدت سیل خیزی (مطالعه موردی: حوزه های بالادست روستای قله زو در شهرستان کلات نادر) )

نویسندگان: رضا اسفندیاری قله زو , محمدتقی دستورانی , علی گل کاریان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مطالعات سیل به منظور برنامه ریزی، بهره برداری بهینه و مدیریت این پدیده طبیعی داری اهمیت ویژه ای در کشور است. از این رو اولویت بندی مناطق سیل خیز می تواند نقش مهمی در مدیریت این پدیده و نیز در زمینه مدیریت حوزه های آبخیز داشته باشد. بنابراین هدف از تحقیق حاضر شناسایی و محاسبه تاثیر عوامل مورفومتریک در سیل خیزی زیر حوزه ها است. بدین منظور حوزه آبخیز مورد مطالعه به 21 زیرحوزه تقسیم شد و سپس 10 پارامتر مورفومتریک شامل مساحت، شیب متوسط، طول آبراهه ها، ضریب گردی، ضریب گراویلیوس، ضریب کشیدگی، ضریب فرم، طول حوزه، تراکم زهکشی و متوسط CN برای هر زیرحوزه به دست آمد و بر اساس این پارامترها پتانسیل سیل خیزی این زیرحوزه ها تعیین گردید. بر اساس نتایج به دست آمده زیرحوزه های مورد مطالعه از لحاظ پتانسیل سیل خیزی به چهار کلاس کم، متوسط، زیاد و خیلی زیاد تقسیم شدند.

کلمات کلیدی

, سیل خیزی, پارامترهای مورفومتریک, توسعه پایدار, حوزه های بالادست روستای قله زو
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1057477,
author = {اسفندیاری قله زو, رضا and دستورانی, محمدتقی and گل کاریان, علی},
title = {بررسی تاثیر پارامترهای مورفومتریک حوزه های آبخیز در شدت سیل خیزی (مطالعه موردی: حوزه های بالادست روستای قله زو در شهرستان کلات نادر)},
booktitle = {یازدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران},
year = {2016},
location = {یاسوج, ايران},
keywords = {سیل خیزی، پارامترهای مورفومتریک، توسعه پایدار، حوزه های بالادست روستای قله زو},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تاثیر پارامترهای مورفومتریک حوزه های آبخیز در شدت سیل خیزی (مطالعه موردی: حوزه های بالادست روستای قله زو در شهرستان کلات نادر)
%A اسفندیاری قله زو, رضا
%A دستورانی, محمدتقی
%A گل کاریان, علی
%J یازدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
%D 2016

[Download]