نامه فرهنگستان, دوره (2), شماره (2), سال (2014-4) , صفحات (177-186)

عنوان : ( بازخوانی حمله نادرشاه به هند )

نویسندگان: نورالدین نعمتی , مظهر ادوای ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نسخه جنگ‌نامه نادر به زبان هورامی اثر «الماس‌خان کندوله‌ای» شاعر و سردار سپاه نادر شاه افشار در سده دوازدهم هجری است. الماس‌خان در این منظومه زندگی نادر از تولد تا مرگ را در 3516 بیت سروده است. از وقایع مورد اشاره وی، حمله نادرشاه به هند است که در 204 بیت سروده شده است. آنچه نسخه جنگ‌نامه را از متون و منابع دیگر این دوره متمایز می‌کند، نخست زبان آن و دیگر اطلاعات و داده‌هایی است که از این نسخه منحصربه‌فرد می‌توان به دست آورد. در این مقاله کوشش شده است ضمن معرفی اجمالی نسخه و مؤلف آن، اختصاصاً حمله نادرشاه به هندوستان از روی شش نسخه به دست‌آمده از این اثر، مورد بررسی قرار گرفته و متن آن به فارسی ترجمه شود.

کلمات کلیدی

, هند, نادر شاه , جنگ نامه , هورامی , محمد شاه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1057498,
author = {نورالدین نعمتی and ادوای, مظهر},
title = {بازخوانی حمله نادرشاه به هند},
journal = {نامه فرهنگستان},
year = {2014},
volume = {2},
number = {2},
month = {April},
issn = {1025-0832},
pages = {177--186},
numpages = {9},
keywords = {هند،نادر شاه ،جنگ نامه ،هورامی ،محمد شاه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بازخوانی حمله نادرشاه به هند
%A نورالدین نعمتی
%A ادوای, مظهر
%J نامه فرهنگستان
%@ 1025-0832
%D 2014

[Download]