پژوهشهای علوم تاریخی, دوره (5), شماره (2), سال (2014-1) , صفحات (153-172)

عنوان : ( مدارس کلیمیان و نظام نوین آموزش ملی در ایران )

نویسندگان: نورالدین نعمتی , مظهر ادوای ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سدة نوزدهم را باید سدة تحولات مهم از جمله تحولات آموزشی در ایران دانست. در این سده، شکست ایران از روسیه، زمینة گسترش حضور و نفوذ اروپائیان را در ایران و به ویژه با انگیزۀ تغییر شیوه‌های آموزشی فراهم آورد. کشورهای قدرتمند اروپایی نیز با حمایت از فعالیت مسیونرهای مذهبی، از برنامه­های آموزشی اقلیت‌ها حمایت گسترده­ای کردند. کلیمیان تحت­تأثیر این شرایط، در سال 1898م /1276ش با تأسیس مدرسة آلیانس، تغییراتی اساسی را در نظام آموزشی خود دنبال کردند و برنامة آموزشی نسبتاً ویژه و مستقلی را مطرح نمودند. اما دولت پهلوی، با اجرای نظام آموزش اجباری و نوین در سطح ملی، پیشرفت و ادامة این برنامة ویژه و مستقل را زیر سؤال برد. این مقاله در پی بررسی این مسئله است که پیشرفت برنامة آموزشی کلیمیان با وجود این منع دولتی چگونه میسر شد؟ در پاسخ به این پرسش، مقاله این فرضیه را مورد بررسی قرار می­دهد که برنامة آموزشی کلیمیان با پذیرش حداکثر سازگاری با نظام آموزش نوین کشور، فرصت بقای مدارس کلیمی را فراهم آورد.

کلمات کلیدی

کلیمیان؛ نظام آموزشی؛ آلیانس؛ پهلوی اول؛ مسیونرهای مذهبی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1057501,
author = {نورالدین نعمتی and ادوای, مظهر},
title = {مدارس کلیمیان و نظام نوین آموزش ملی در ایران},
journal = {پژوهشهای علوم تاریخی},
year = {2014},
volume = {5},
number = {2},
month = {January},
issn = {2251-9254},
pages = {153--172},
numpages = {19},
keywords = {کلیمیان؛ نظام آموزشی؛ آلیانس؛ پهلوی اول؛ مسیونرهای مذهبی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مدارس کلیمیان و نظام نوین آموزش ملی در ایران
%A نورالدین نعمتی
%A ادوای, مظهر
%J پژوهشهای علوم تاریخی
%@ 2251-9254
%D 2014

[Download]