دومین همایش علمی پژوهشی زیست شناسی و علوم باغبانی ایران , 2016-02-22

عنوان : ( فلور گلسنگهای منطقه ی هزارمسجد )

نویسندگان: عاطفه صیاد , حمید اجتهادی , مهرو حاج منیری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ر ضمن تحقیق بر روی فلور گلسنگی ارتفاعات هزارمسجد، درچندین ایستگاه نمونه برداری صورت گرفت. شناسایی نمون ها پس از انجام آزمایشات مربوطه که شامل تعیین شکل رویشی، خصوصیات اندام بارده( وضعیت آپوتسیوم، ایزیدیوم، سوردیوم)، تستهای نقطهای (K,I ,C) و با استفاده از کلیدهای شناسایی معتبر در حد جنس و گونه انجام شد. در مجموع 13 گونه متعلق به 8 جنس شناسایی گردید .

کلمات کلیدی

, کلیدواژه‌ها: گلسنگ, فلور گلسنگی, هزارمسجد, خراسان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1057533,
author = {صیاد, عاطفه and اجتهادی, حمید and مهرو حاج منیری},
title = {فلور گلسنگهای منطقه ی هزارمسجد},
booktitle = {دومین همایش علمی پژوهشی زیست شناسی و علوم باغبانی ایران},
year = {2016},
location = {تهران, ايران},
keywords = {کلیدواژه‌ها: گلسنگ، فلور گلسنگی، هزارمسجد، خراسان},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T فلور گلسنگهای منطقه ی هزارمسجد
%A صیاد, عاطفه
%A اجتهادی, حمید
%A مهرو حاج منیری
%J دومین همایش علمی پژوهشی زیست شناسی و علوم باغبانی ایران
%D 2016

[Download]