سومین کنفرانس بین المللی علوم انسانی وروانشناسی وعلوم اجتماعی , 2016-07-09

عنوان : ( بررسی تاثیرقاعده درا بروقوع جرم درحقوق ایران وفقه امامیه )

نویسندگان: عباسعلی سلطانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

فقه امامیه، قاعده درا، شبهه، قانون مجازات ، جرم ومجازات .

کلمات کلیدی

, فقه امامیه, قاعده درا, شبهه, قانون مجازات , جرم ومجازات .
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1057544,
author = {سلطانی, عباسعلی},
title = {بررسی تاثیرقاعده درا بروقوع جرم درحقوق ایران وفقه امامیه},
booktitle = {سومین کنفرانس بین المللی علوم انسانی وروانشناسی وعلوم اجتماعی},
year = {2016},
location = {برلین, آلمان},
keywords = {فقه امامیه، قاعده درا، شبهه، قانون مجازات ، جرم ومجازات .},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تاثیرقاعده درا بروقوع جرم درحقوق ایران وفقه امامیه
%A سلطانی, عباسعلی
%J سومین کنفرانس بین المللی علوم انسانی وروانشناسی وعلوم اجتماعی
%D 2016

[Download]