میکروبیولوژی کاربردی در صنایع غذایی, دوره (2), شماره (1), سال (2016-6) , صفحات (1-14)

عنوان : ( اندازه گیری کپک آسپرژیلوس نایجر در رب گوجه فرنگی به روش Real Time )

نویسندگان: رضا کاراژیان , محمدباقر حبیبی نجفی , مسعود یاورمنش , محمدرضا عدالتیان دوم , حمید رضا پوریان فر ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اندازه گیری کپک آسپرژیلوس نایجر در رب گوجه فرنگی به روش Real Time

کلمات کلیدی

آسپرژیلوس نایجر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1057556,
author = {رضا کاراژیان and حبیبی نجفی, محمدباقر and یاورمنش, مسعود and عدالتیان دوم, محمدرضا and حمید رضا پوریان فر},
title = {اندازه گیری کپک آسپرژیلوس نایجر در رب گوجه فرنگی به روش Real Time},
journal = {میکروبیولوژی کاربردی در صنایع غذایی},
year = {2016},
volume = {2},
number = {1},
month = {June},
issn = {2476-3403},
pages = {1--14},
numpages = {13},
keywords = {آسپرژیلوس نایجر},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اندازه گیری کپک آسپرژیلوس نایجر در رب گوجه فرنگی به روش Real Time
%A رضا کاراژیان
%A حبیبی نجفی, محمدباقر
%A یاورمنش, مسعود
%A عدالتیان دوم, محمدرضا
%A حمید رضا پوریان فر
%J میکروبیولوژی کاربردی در صنایع غذایی
%@ 2476-3403
%D 2016

[Download]