مطالعات ترجمه, دوره (12), شماره (47), سال (2014-10) , صفحات (59-75)

عنوان : ( بررسی روش ترجمه‌ی قرآن کریم برای کودکان و نوجوانان در چارچوب نظریه‌ی هدفمندی )

نویسندگان: خلیل قاضی زاده , الهام صفی کیکله , زهرا اسماعیلی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تحقیق حاضر به بررسی روش‌ ترجمه‌ی قرآن کریم برای کودکان و نوجوانان می‌پردازد و نشان می‌دهد که چگونه بر اساس نظریه‌ی هدفمندی ، مترجم کودک و نوجوان از ابزار مختلفی برای ترجمه‌ی قرآن کریم استفاده می‌کند. بدین منظور، ترجمه‌ی مصطفی رحماندوست از جزء سی قرآن کریم که مختص کودکان و نوجوانان انجام شده، انتخاب و با ترجمه‌های محمدمهدی فولادوند، مهدی الهی‌قمشه‌ای و بهاءالدین خرمشاهی مقایسه شده است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می‌دهد که رحماندوست، به منظور ارائه‌ی ترجمه‌ای در خور کودکان و نوجوانان، از استراتژی‌های متفاوتی استفاده کرده است. این استراتژی‌ها بر اساس مدل چسترمن (1997) در سطوح مختلف معنایی (تغییر پیوستگی، تکرار)، نحوی (تغییر طول متن، سادهسازی) و منظورشناختی (تغییر میزان صراحت متن، تغییر میزان اطلاعات، تغییر میزان انسجام معنایی متن، مرئی بودن مترجم) قرار می‌گیرند. همانطور که مشاهده می‌شود اکثر این استراتژی‌ها مربوط به سطح منظورشناختی هستند و مترجم، زمانی از آنها استفاده می‌کند که بخواهد به هدف خاصی برسد یا برای مخاطب خاصی ترجمه کند.

کلمات کلیدی

, نظریه‌ی هدفمندی, ترجمه‌ی قرآن کریم, استراتژی‌های معنایی, استراتژی‌های نحوی, استراتژی‌های منظورشناختی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1057557,
author = {قاضی زاده, خلیل and صفی کیکله, الهام and اسماعیلی, زهرا},
title = {بررسی روش ترجمه‌ی قرآن کریم برای کودکان و نوجوانان در چارچوب نظریه‌ی هدفمندی},
journal = {مطالعات ترجمه},
year = {2014},
volume = {12},
number = {47},
month = {October},
issn = {1735-0212},
pages = {59--75},
numpages = {16},
keywords = {نظریه‌ی هدفمندی، ترجمه‌ی قرآن کریم، استراتژی‌های معنایی، استراتژی‌های نحوی، استراتژی‌های منظورشناختی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی روش ترجمه‌ی قرآن کریم برای کودکان و نوجوانان در چارچوب نظریه‌ی هدفمندی
%A قاضی زاده, خلیل
%A صفی کیکله, الهام
%A اسماعیلی, زهرا
%J مطالعات ترجمه
%@ 1735-0212
%D 2014

[Download]