مطالعات زبان و ترجمه, دوره (46), شماره (1), سال (2013-4) , صفحات (117-131)

عنوان : ( تحلیل گفتمان سه ترجمه انگلیسی قران - سوره های حمد و والعصر )

نویسندگان: خلیل قاضی زاده , فاطمه حیدری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تحقیق حاضر به بررسی روش‌ ترجمه‌ی قرآن کریم برای کودکان و نوجوانان می‌پردازد و نشان می‌دهد که چگونه بر اساس نظریه‌ی هدفمندی ، مترجم کودک و نوجوان از ابزار مختلفی برای ترجمه‌ی قرآن کریم استفاده می‌کند. بدین منظور، ترجمه‌ی مصطفی رحماندوست از جزء سی قرآن کریم که مختص کودکان و نوجوانان انجام شده، انتخاب و با ترجمه‌های محمدمهدی فولادوند، مهدی الهی‌قمشه‌ای و بهاءالدین خرمشاهی مقایسه شده است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می‌دهد که رحماندوست، به منظور ارائه‌ی ترجمه‌ای در خور کودکان و نوجوانان، از استراتژی‌های متفاوتی استفاده کرده است. این استراتژی‌ها بر اساس مدل چسترمن (1997) در سطوح مختلف معنایی (تغییر پیوستگی، تکرار)، نحوی (تغییر طول متن، سادهسازی) و منظورشناختی (تغییر میزان صراحت متن، تغییر میزان اطلاعات، تغییر میزان انسجام معنایی متن، مرئی بودن مترجم) قرار می‌گیرند. همانطور که مشاهده می‌شود اکثر این استراتژی‌ها مربوط به سطح منظورشناختی هستند و مترجم، زمانی از آنها استفاده می‌کند که بخواهد به هدف خاصی برسد یا برای مخاطب خاصی ترجمه کند.

کلمات کلیدی

, نظریه‌ی هدفمندی, ترجمه‌ی قرآن کریم, استراتژی‌های معنایی, استراتژی‌های نحوی, استراتژی‌های منظورشناختی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1057558,
author = {قاضی زاده, خلیل and حیدری, فاطمه},
title = {تحلیل گفتمان سه ترجمه انگلیسی قران - سوره های حمد و والعصر},
journal = {مطالعات زبان و ترجمه},
year = {2013},
volume = {46},
number = {1},
month = {April},
issn = {۲۲۲۸-۵۲۰۲},
pages = {117--131},
numpages = {14},
keywords = {نظریه‌ی هدفمندی، ترجمه‌ی قرآن کریم، استراتژی‌های معنایی، استراتژی‌های نحوی، استراتژی‌های منظورشناختی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل گفتمان سه ترجمه انگلیسی قران - سوره های حمد و والعصر
%A قاضی زاده, خلیل
%A حیدری, فاطمه
%J مطالعات زبان و ترجمه
%@ ۲۲۲۸-۵۲۰۲
%D 2013

[Download]