ششمین سمینار آنالیز عددی و کاربردهای آن , 2016-07-20

عنوان : ( حل موازی معادله دو بعدی پوآسون بر اساس تجزیه دامنه )

نویسندگان: فضه برزگر , علیرضا سهیلی , فائزه توتونیان مشهد ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ نﻮﺳاﻮﭘ ﻪﻟدﺎﻌﻣ ﻞﺣ ﻪﺑ ﻪﻨﻣاد ﻪﯾﺰﺠﺗ ﻪﯾﺎﭘ ﺮﺑ ،ﻪﻟﺎﻘﻣ ﻦﯾا رد :هﺪﯿﮑﭼ

کلمات کلیدی

, معادله پواسون , تجزیه دامنه , پردازش موازی , روشهای تکراری SOR
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1057563,
author = {برزگر, فضه and سهیلی, علیرضا and توتونیان مشهد, فائزه},
title = {حل موازی معادله دو بعدی پوآسون بر اساس تجزیه دامنه},
booktitle = {ششمین سمینار آنالیز عددی و کاربردهای آن},
year = {2016},
location = {مراغه, ايران},
keywords = {معادله پواسون - تجزیه دامنه - پردازش موازی - روشهای تکراری SOR},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T حل موازی معادله دو بعدی پوآسون بر اساس تجزیه دامنه
%A برزگر, فضه
%A سهیلی, علیرضا
%A توتونیان مشهد, فائزه
%J ششمین سمینار آنالیز عددی و کاربردهای آن
%D 2016

[Download]