اولین کنفرانس بینالمللی مهندسی محیط زیست , 2015-01-30

عنوان : ( گردشگری و توسعه ی پایدار با تاکید بر جاذبه های گردشگری شهر مشهد )

نویسندگان: عزت اله مافی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

لزوم توجه و تاکید صاحب نظران و مسئولین در امر گردشگری گواه بر مهم بودن این امر شده است . گردشگری علاوه بر رونق اقتصادی به رونق فرهنگی نیز می افزاید . ما در این نوشتار به توضیح این امر میپردازیم.

کلمات کلیدی

, گردشگری, توسعه پایدار, شهر مشهد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1057620,
author = {مافی, عزت اله},
title = {گردشگری و توسعه ی پایدار با تاکید بر جاذبه های گردشگری شهر مشهد},
booktitle = {اولین کنفرانس بینالمللی مهندسی محیط زیست},
year = {2015},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {گردشگری، توسعه پایدار، شهر مشهد},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T گردشگری و توسعه ی پایدار با تاکید بر جاذبه های گردشگری شهر مشهد
%A مافی, عزت اله
%J اولین کنفرانس بینالمللی مهندسی محیط زیست
%D 2015

[Download]