نهمین کنگره ملّی مهندسی عمران , 2016-05-10

عنوان : ( بررسی جریان ورودی جانبی مستغرق به جریان فوق بحرانی در مسیل )

نویسندگان: علیرضا مشرقی , محمدرضا جعفرزاده , ابراهیم علامتیان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله افزایش عمق جریان فوق بحرانی در کانال مستطیلی منشوری ناشی از ورود جریان جانبی مستغرق در یک مدل آزمایشگاهیو عددی بررسی میشود. در این مدل جریان فوق بحرانی در کانال اصلی ایجاد شده و جریان جانبی با زاویه 06 درجه و دبیهای متفاوت به آن وارد میشود. بر اثر برخورد جریان جانبی به جریان اصلی امواج عرضی مورب در کانال ایجاد می شود. ارتفاع و موقعیت امواج عرضی مورب به ازای تغییر پارامتر های مختلف جریان اندازه گیری می گردد. مقایسه رضایت بخش صحت مدل عددی را تأیید می کند. در اعداد فرود کمتر، ارتفاع قله در دیواره خارجی به حدود 2 برابر و ROE داده های آزمایشگاهی با نتایج حاصل از مدل عددی حجم محدود در دیواره داخلی به حدود 1.1 برابر عمق اولیه جریان می رسد و با افزایش عدد فرود تا 8.14 ،ارتفاع قله آب کاهش می یابد و موقعیت امواج حداکثر، به پاییندست منتقل می شود. همچنین با افزایش عدد فرود، جریان سریع تر مستهلک شده و به عمق نرمال نزدیک می شود. افزایش عدد رینولدز جریان جانبی باعث افزایش ارتفاع قله موج می گردد.

کلمات کلیدی

, کانال باز, جریان فوق بحرانی, جریان جانبی مستغرق , زاویه ورودی , عدد فرود
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1057630,
author = {مشرقی, علیرضا and جعفرزاده, محمدرضا and ابراهیم علامتیان},
title = {بررسی جریان ورودی جانبی مستغرق به جریان فوق بحرانی در مسیل},
booktitle = {نهمین کنگره ملّی مهندسی عمران},
year = {2016},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {کانال باز، جریان فوق بحرانی، جریان جانبی مستغرق ، زاویه ورودی ، عدد فرود},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی جریان ورودی جانبی مستغرق به جریان فوق بحرانی در مسیل
%A مشرقی, علیرضا
%A جعفرزاده, محمدرضا
%A ابراهیم علامتیان
%J نهمین کنگره ملّی مهندسی عمران
%D 2016

[Download]