نهمین کنگره ملی مهندسی عمران , 2016-05-10

عنوان : ( مطالعه عددی تغییرات فشار در پرتابه های مثلثی )

نویسندگان: سیدمهدی کاهانی میری , محمدرضا جعفرزاده ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سازه های پرتاب کننده جریان در انتهای سرریز سدها به منظور مستهلک نمودن انرژی مازاد جریان به کار می روند. در این مقاله، تغییرات فشار به طور عددی با استفاده از نرم افزار فلوئنت در پرتابه های نوع مثلثی مطالعه و با نتایج آزمایشگاهی موجود استینر و همکاران مقایسه می گردد. عوامل مختلف نظیر نوع معادله آشفتگی، پارامترهای آشفتگی در مرزها و زبری پرتابه نیز بررسی می شود. نتایج حاصله نشان می دهد، پارامتر زبری در بزرگتر از 42 می شود و همچنین در ،λ ، کالیبراسیون مدل بسیار موثر است. در توزیع فشار روی پرتابه، هنگامی که نسبت عدد فرود به شیب پرتابه کمتر از 4.2 و یا بزرگتر از 8.6 می شود، رابطه پیشنهادی استینر و ،ξ ، ناحیه قبل از شروع پرتابه، هنگامی که نسبت عمق جریان به ارتفاع پرتابه همکاران، دقت کافی ندارد. بدین منظور، روابط تکمیلی جدیدی برای افزایش دقت در محاسبه توزیع فشار روی پرتابه های مثلثی، پیشنهاد می شود.

کلمات کلیدی

, مستهلک کننده های پرتابی, پرتابه های مثلثی, توزیع فشار, نرم افزار فلوئنت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1057632,
author = {کاهانی میری, سیدمهدی and جعفرزاده, محمدرضا},
title = {مطالعه عددی تغییرات فشار در پرتابه های مثلثی},
booktitle = {نهمین کنگره ملی مهندسی عمران},
year = {2016},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {مستهلک کننده های پرتابی، پرتابه های مثلثی، توزیع فشار، نرم افزار فلوئنت},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مطالعه عددی تغییرات فشار در پرتابه های مثلثی
%A کاهانی میری, سیدمهدی
%A جعفرزاده, محمدرضا
%J نهمین کنگره ملی مهندسی عمران
%D 2016

[Download]