سیاست‌های راهبردی و کلان, دوره (3), شماره (11), سال (2015-12) , صفحات (75-94)

عنوان : ( تحلیل اثرات زیرساخت های نهادی و متغیرهای کلان اقتصادی بر تنوع صادرات ایران با استفاده از رگرسیون ریج )

نویسندگان: حسین محمدی , بهزاد فکاری سردهایی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از موضوعاتی که آسیب پذیری اقتصاد کشور از اعمال تحریم ها را افزایش می دهد، وابستگی بیش از حد اقتصاد کشور به صادرات نفت است و بدلیل عدم تنوع صادرات و تمرکز بر صادرات فرآورده های نفتی، اقتصاد کشور وابستگی بسیاری به درآمدهای حاصل از صدور این فراورده ها دارد و هر گونه اعمال فشاری از این ناحیه می تواند کل سیستم اقتصادی کشور را با اخلال مواجه سازد. از این رو بررسی این موضوع که چه عواملی روی تمرکز صادرات بر روی محصول خاص اثر می گذارد از اهمیت ویژه ای برخوردار است. تنوع صادرات از دو جنبه کیفیت نهادهای اقتصادی و متغیرهای کلان اقتصادی تاثیر می پذیرد. بنابراین در این مطالعه به بررسی اثرات متغیرهای کلان اقتصادی و نهادی بر تمرکز صادرات ایران با استفاده از اطلاعات دوره 1374 تا 1391 با بکارگیری الگوی رگرسیون ریج پرداخته شده است. نتایج نشان داد که سرمایه گذاری خارجی، درآمد ناخالص سرانه و همچنین شاخص های کیفیت قوانین و مقررات، انتقادپذیری و پاسخ گویی اثرات معنی داری روی تمرکز صادرات در ایران داشته اند.

کلمات کلیدی

, تمرکز صادرات, زیرساخت نهادی, رگرسیون ریج, تحریم, صادرات
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1057670,
author = {محمدی, حسین and فکاری سردهایی, بهزاد},
title = {تحلیل اثرات زیرساخت های نهادی و متغیرهای کلان اقتصادی بر تنوع صادرات ایران با استفاده از رگرسیون ریج},
journal = {سیاست‌های راهبردی و کلان},
year = {2015},
volume = {3},
number = {11},
month = {December},
issn = {۲۳۴۵-۲۵۴۴},
pages = {75--94},
numpages = {19},
keywords = {تمرکز صادرات، زیرساخت نهادی، رگرسیون ریج، تحریم، صادرات نفت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل اثرات زیرساخت های نهادی و متغیرهای کلان اقتصادی بر تنوع صادرات ایران با استفاده از رگرسیون ریج
%A محمدی, حسین
%A فکاری سردهایی, بهزاد
%J سیاست‌های راهبردی و کلان
%@ ۲۳۴۵-۲۵۴۴
%D 2015

[Download]