نهمین کنگره علوم باغبانی , 2016-01-25

عنوان : ( بررسی تنوع ژنوتیپها و ارقام گلابی با استفاده از خصوصیات مورفولوژیکی )

نویسندگان: شادان خورشیدی , غلامحسین داوری نژاد , لیلا سمیعی , محمد مقدم ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

گلابی درگزی یکی از مهمترین گلابی های بومی و استراتژیک ایران است. با توجه به مشاهدات ظاهری تنوع چشمگیری در فرم و شکل میوه در این رقم در باغ استقلال مشهد مشاهده شد،که این تصور را ممکن ساخت که شاید موتاسیون در ژنهای آن صورت گرفته است. لذا شناسایی و مقایسه آن با سایر ارقام با استفاده از صفات مورفولوژیکی صورت گرفت. در این پژوهش 23 ژنوتیپ معروف به گلابی درگزی و 7 رقم بومی و وارداتی مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج ارزیابی صفات مورفولوژیک میوه نشان داد که ژنوتیپهای درگزی در تمامی صفات تفاوتهای قابل ملاحظهایی با یکدیگر و با سایر ارقام داشتند. نتایج تجزیه همبستگی، همبستگیهای مثبت و منفی معناداری را بین برخی صفات نشان داد.

کلمات کلیدی

, گلابی, درگزی, میوه, مورفولوژیکی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1057685,
author = {خورشیدی, شادان and داوری نژاد, غلامحسین and سمیعی, لیلا and مقدم, محمد},
title = {بررسی تنوع ژنوتیپها و ارقام گلابی با استفاده از خصوصیات مورفولوژیکی},
booktitle = {نهمین کنگره علوم باغبانی},
year = {2016},
location = {اهواز, ايران},
keywords = {گلابی، درگزی، میوه، مورفولوژیکی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تنوع ژنوتیپها و ارقام گلابی با استفاده از خصوصیات مورفولوژیکی
%A خورشیدی, شادان
%A داوری نژاد, غلامحسین
%A سمیعی, لیلا
%A مقدم, محمد
%J نهمین کنگره علوم باغبانی
%D 2016

[Download]