همایش ملی پژوهش های نوین در علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران , 2016-03-04

عنوان : ( شطرنج با تکیه بر نظر امام خمینی (ره) )

نویسندگان: سیدمحمدهادی قبولی درافشان , مصطفی غفوریان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بحث شطرنج به عنوان یک فرع فقهی در متون قدیم و جدید مورد بررسی فقها بوده، هست و خواهد بود. در این مختصر سعی شده تا این موضوع از چند زاویه مورد نقد و بررسی قرار گیرد. لذا بر آن شدیم تا پس از بررسی روایت در زمینه شطرنج، اول به بررسی هیاکل عبادات بپردازیم تا با توجه به اینکه ادله حرمت هیاکل عبادات تشابه های بسیاری با آلات قمار و از جمله شطرنج داشت و با یک نگاه مقایسه ای موضوع هر چه بهتر و دقیق تر مورد تحلیل قرار می گیرد. روش تحقیق حاضر به صورت توصیفی تحلیلی و از نوع فیش برداری کتابخانه ای است. به نظر می رسد که حضرت امام خمینی (ره) قائل به این هستند که شطرنج در صورت تبدیل شدن به یک بازی فکری، حلال و جایز است و تشخیص آن را به عرف مسلمین واگذار نموده است.

کلمات کلیدی

شطرنج؛ هیاکل عبادات؛ قمار؛ حرمت شطرنج
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1057699,
author = {قبولی درافشان, سیدمحمدهادی and مصطفی غفوریان},
title = {شطرنج با تکیه بر نظر امام خمینی (ره)},
booktitle = {همایش ملی پژوهش های نوین در علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران},
year = {2016},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {شطرنج؛ هیاکل عبادات؛ قمار؛ حرمت شطرنج},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T شطرنج با تکیه بر نظر امام خمینی (ره)
%A قبولی درافشان, سیدمحمدهادی
%A مصطفی غفوریان
%J همایش ملی پژوهش های نوین در علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران
%D 2016

[Download]