همایش بین المللی عدالت ترمیمی و پیشگیری از جرم , 2016-05-17

عنوان : ( نگرش دادرسان در خصوص کاربرد ساز و کارهای ترمیمی نسبت به اطفال بزهکار )

نویسندگان: سیدمحمدهادی قبولی درافشان , علیرضا میلانی , مریم مژدهی فرد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

دادرسی ترمیمی با لحاظ قواعد ماهوی عدالت تر میمی، فرا یندی است که قواعد شکلی و نحوه شر کت سهامداران پدیده مجرمانه را در رسیدگی کیفری تبیین می کند. در قوانینی که اخیراً در نظام قضایی کشور تصویب شده است، توجه ویژه‌ای به این نوع دادرسی دیده می‌شود. جستار حاضر که به روش میدانی و با استفاده از ابزار پرسش‌نامه تهیه شده است، به دنبال پاسخ به این سئوال است که قضات محاکم قضایی تا چه میزان از اختیارات قانونی خود در جهت اجرای عدالت ترمیمی در دادرسی اطفال بزهکار استفاده می‌کنند؟ در این راستا پرسشنامه‌ای براساس اقدامات عدالت ترمیمی دادرسی اطفال که در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 تصریح شده است، تدوین شده و بین قضات محاکم قضایی اطفال مشهد توزیع گردید. پس از انجام تحلیل‌های آماری، دستاورد پژوهش مشخص نمود که ساز و کارهای ترمیمی مانند تسلیم به والدین یا اولیا یا سرپرست قانونی، حکم ارجاعی، اخطار، آزادی تحت مراقبت، کنترل قضایی، حکم به جبران خسارت، تعلیق اجرای مجازات و تعویق صدور حکم نسبت به اطفال بزهکار، مورد توجه قضات قرار دارند اما دو ساز و کار تذکر و یا نصیحت از طرف قاضی و خدمات عمومی در بین قضات طرفداران زیادی ندارد.

کلمات کلیدی

, عدالت ترمیمی, دادرسی اطفال بزهکار, جرم, محاکم قضایی مشهد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1057700,
author = {قبولی درافشان, سیدمحمدهادی and علیرضا میلانی and مریم مژدهی فرد},
title = {نگرش دادرسان در خصوص کاربرد ساز و کارهای ترمیمی نسبت به اطفال بزهکار},
booktitle = {همایش بین المللی عدالت ترمیمی و پیشگیری از جرم},
year = {2016},
location = {تهران, ايران},
keywords = {عدالت ترمیمی، دادرسی اطفال بزهکار، جرم، محاکم قضایی مشهد},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T نگرش دادرسان در خصوص کاربرد ساز و کارهای ترمیمی نسبت به اطفال بزهکار
%A قبولی درافشان, سیدمحمدهادی
%A علیرضا میلانی
%A مریم مژدهی فرد
%J همایش بین المللی عدالت ترمیمی و پیشگیری از جرم
%D 2016

[Download]