پژوهش سیاست نظری, شماره (21), سال (2017-9) , صفحات (117-146)

عنوان : ( دورکین و مسائل عدالت بین نسلی: درآمدی بر نظریه برابری در منابع بین نسلی )

نویسندگان: مرتضی مرتضوی کاخکی , محمدحسین مهدوی عادلی , علی اکبر ناجی میدانی , محمدحسین حسین زاده بحرینی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نظریات عدالت به هنگام ترسیم مقتضیات عدالت، ناگزیر نگاهشان به آینده است. دغدغه‌های بین نسلی که در پی معضلات زیست‌محیطی و تخلیه منابع طبیعی روزافزون شده است، مسائل جدیدی را طرح کرده که شامل قلمرو، الگو و معیار عدالت بین نسلی است. هرچند دورکین مستقلاً از عدالت بین نسلی بحث نکرده، ولی نظریه برابری در منابع که تصویری واحد از ارزش‌های جوامع انسانی ازجمله عدالت ارائه می‌دهد، این قابلیت را دارد تا به این مسائل پاسخ دهد. اصول استقلال و تعبیرپذیری ارزش‌ها در کنار برداشت خاص از حقوق باعث می‌شوند تا بتوان با استفاده از روش واسازی، نظریه برابری در منابع بین نسلی را ارائه نمود. این نظریه، فرد محور با نگاه به‌تمامی نسل‌های آینده است که در آن حفظ کرامت انسانی همگان مدنظر است. این هدف با رعایت دو اصل اهمیت برابر به سرنوشت انسان‌ها در تمام اعصار و نیز احترام یکسان به مسئولیت‌های شخصی‌شان در قبال زندگی‌هایشان محقق می‌شود.

کلمات کلیدی

, دورکین, عدالت, برابری در منابع, آزمون رشک, واسازی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1057741,
author = {مرتضوی کاخکی, مرتضی and مهدوی عادلی, محمدحسین and ناجی میدانی, علی اکبر and حسین زاده بحرینی, محمدحسین},
title = {دورکین و مسائل عدالت بین نسلی: درآمدی بر نظریه برابری در منابع بین نسلی},
journal = {پژوهش سیاست نظری},
year = {2017},
number = {21},
month = {September},
issn = {2008-5796},
pages = {117--146},
numpages = {29},
keywords = {دورکین، عدالت، برابری در منابع، آزمون رشک، واسازی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T دورکین و مسائل عدالت بین نسلی: درآمدی بر نظریه برابری در منابع بین نسلی
%A مرتضوی کاخکی, مرتضی
%A مهدوی عادلی, محمدحسین
%A ناجی میدانی, علی اکبر
%A حسین زاده بحرینی, محمدحسین
%J پژوهش سیاست نظری
%@ 2008-5796
%D 2017

[Download]