مطالعات اقتصاد اسلامی, دوره (9), شماره (2), سال (2017-11) , صفحات (31-58)

عنوان : ( نقد و بررسی نظریات عدالت بین نسلی لیبرال )

نویسندگان: مرتضی مرتضوی کاخکی , علی اکبر ناجی میدانی , محمدحسین مهدوی عادلی , محمدحسین حسین زاده بحرینی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

عدالت بین¬نسلی مفهومی زاییده دنیای مدرن است و واکنشی نظری به مساله تخریب محیط زیست، تخلیه منابع طبیعی و تهدید حیات نسل¬های آتی است. لذا برای دستیابی به نظریه اسلامی در خصوص عدالت بین نسلی لازم است تا مبانی و مسائل این نظریات به خوبی مورد شناسایی قرار گیرد تا آن¬گاه با جستجوی این مولفه¬ها در ادبیات اسلامی نظریه اسلامی ارائه گردد. در این مقاله گام اول این فرآیند پیموده شده است و به بررسی، دسته بندی و نقد ادبیات موجود در سنت لیبرال پرداخته¬ایم، تا نشان دهیم، مکاتب و جریانات فکری مختلف چه تاثیراتی بر سیاست های بین نسلی عادلانه گذاشته¬اند. پژوهش حاضر با روشی تحلیلی-تطبیقی نشان می¬دهد که برای بررسی کامل نظریات لیبرالها علاوه بر تقسیم بندی مشهور آزادی¬گرا- برابری¬گرا، باید نظرات قایلین به یگانگی برابری و آزادی را نیز مورد مطالعه قرار داد. نتیجه این بحث این خواهد بود که تفاوت در سیاست¬های این جریانات ناشی از تفاوت در مبانی فکری و فلسفی آن¬هاست و لذا با تغییر مفروضات فلسفی این نظریات می¬توان پاسخ¬های متفاوتی به مسائل اصلی عدالت بین¬نسلی (قلمرو، الگو و واحد سنجش) داد که این امر امکان ارائه نظریاتی با رویکرد بین¬نسلی در اسلام را نیز اثبات می نماید.

کلمات کلیدی

, عدالت بین نسلی, لیبرالیسم, برابری, آزادی, پس انداز بین نسلی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1057742,
author = {مرتضوی کاخکی, مرتضی and ناجی میدانی, علی اکبر and مهدوی عادلی, محمدحسین and حسین زاده بحرینی, محمدحسین},
title = {نقد و بررسی نظریات عدالت بین نسلی لیبرال},
journal = {مطالعات اقتصاد اسلامی},
year = {2017},
volume = {9},
number = {2},
month = {November},
issn = {2008-4102},
pages = {31--58},
numpages = {27},
keywords = {عدالت بین نسلی، لیبرالیسم، برابری، آزادی، پس انداز بین نسلی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نقد و بررسی نظریات عدالت بین نسلی لیبرال
%A مرتضوی کاخکی, مرتضی
%A ناجی میدانی, علی اکبر
%A مهدوی عادلی, محمدحسین
%A حسین زاده بحرینی, محمدحسین
%J مطالعات اقتصاد اسلامی
%@ 2008-4102
%D 2017

[Download]