نوزدهمین کنگره دامپزشکی ایران , 2016-04-25

عنوان : ( اثرات مقادیر مجاز آفلاتوکسین ها بر سلول ها و مولکول های ایمنی ذاتی )

نویسندگان: جلیل مهرزاد سلاکجانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه برای محافظت در برابر پاتوژن ها، پستانداران به دو سیستم ایمنی ذاتی (غیر اختصاصی) و اکتسابی (اختصاصی)، بعنوان دو بال پروازی، مسلح می باشند. این سیستم ها دارای سلول ها و مولکول های خاصی ...............

کلمات کلیدی

, آفلاتوکسین ها, ایمنی ذاتی, نوتروفیل ها, سلول های دندرتیک, سرطان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1057783,
author = {مهرزاد سلاکجانی, جلیل},
title = {اثرات مقادیر مجاز آفلاتوکسین ها بر سلول ها و مولکول های ایمنی ذاتی},
booktitle = {نوزدهمین کنگره دامپزشکی ایران},
year = {2016},
location = {تهران, ايران},
keywords = {آفلاتوکسین ها، ایمنی ذاتی، نوتروفیل ها، سلول های دندرتیک، سرطان},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثرات مقادیر مجاز آفلاتوکسین ها بر سلول ها و مولکول های ایمنی ذاتی
%A مهرزاد سلاکجانی, جلیل
%J نوزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
%D 2016

[Download]