اولین کنگره ملی بیماری¬های داخلی دام¬های بزرگ , 2016-05-04

عنوان : ( آرسنیک زمین زاد و اثرات آن بر قوی ترین بازوی ایمنی ذاتی گردش خون گاو )

نویسندگان: جلیل مهرزاد سلاکجانی , معصومه طاهری , رضا افشاری , محمدحسین محمودی قرائی , مسعود صالح مقدم ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه حیوانات اهلی در محیط با آلودگیها و عوامل بیماریزای فراوانی برخورد می کنند. آرسنیک یک آلاینده¬ی زیست محیطی است که باعث مسمومیت های حاد و .............

کلمات کلیدی

, آرسنیک زمین زاد, ایمنی ذاتی, نوتروفیل ها, سلول های دندرتیک, گاو
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1057784,
author = {مهرزاد سلاکجانی, جلیل and معصومه طاهری and رضا افشاری and محمودی قرائی, محمدحسین and مسعود صالح مقدم},
title = {آرسنیک زمین زاد و اثرات آن بر قوی ترین بازوی ایمنی ذاتی گردش خون گاو},
booktitle = {اولین کنگره ملی بیماری¬های داخلی دام¬های بزرگ},
year = {2016},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {آرسنیک زمین زاد، ایمنی ذاتی، نوتروفیل ها، سلول های دندرتیک، گاو},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T آرسنیک زمین زاد و اثرات آن بر قوی ترین بازوی ایمنی ذاتی گردش خون گاو
%A مهرزاد سلاکجانی, جلیل
%A معصومه طاهری
%A رضا افشاری
%A محمودی قرائی, محمدحسین
%A مسعود صالح مقدم
%J اولین کنگره ملی بیماری¬های داخلی دام¬های بزرگ
%D 2016

[Download]