نهمین کنگره ملّی مهندسی عمران , 2016-05-10

عنوان : ( مقایسه تأثیراستفاده از جداگرلاستیکی-سربی بر سطح عملکرد، شتاب سازه و رفتار اجزای غیر سازه‌ای ساختمان‌های فولادی با دیوار برشی )

نویسندگان: منصور قلعه نوی , حسینعلی رهدار , مهرداد مدیرخازنی , احسان فرشته پور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه استفاده از جداگرهای لرزه‌ای و فراهم شدن امکان مدل‌سازی آن‌ها در نرم‌افزارهای مختلف، سبب شده است تا از این سیستم-ها برای بهبود رفتار سازه استفاده شود. اساس این سیستم ایجاد یک‌لایه با سختی جانبی کم، بین سازه فوقانی و زمین است که باعث کاهش فرکانس سازه فوقانی می‌شود و نیز میزان حرکت انتقال‌یافته از زمین به سازه را کاهش می‌دهد؛ این امر موجب می¬شود تا نیروهای وارده به اجزای مختلف سازه کاهش یابد به همین دلیل انتخاب این نوع سیستم برای بهبود رفتار سازه مناسب است. می¬توان گفت این روش می¬تواند یکی از بهترین روشها برای بهسازی رفتار سازه شود. در این پژوهش برای بررسی تأثیر استفاده از جداگر لاستیکی - سربی بر شتاب سازه و رفتار اعضای غیر سازه¬ای ساختمان فولادی، یک سازه فولادی دارای دیوار برشی بتنی به‌صورت سه، شش و نه طبقه در نظر گرفته‌شده¬است. این سازه‌ها با جداساز و بدون جداساز موردتحلیل و بررسی قرارگرفته‌اند. این مدل¬ها به‌صورت سه‌بعدی در نرم‌افزار SeismoStruct مدل¬سازی شده و تحت تحلیل بار افزون قرارگرفته و در آن‌ها پارامترهایی نظیر جابجایی کل شتاب طبقات، میزان آسیب در میان قاب¬ها و سطح عملکرد بررسی‌شده است. نتایج به‌دست‌آمده نشان‌دهنده‌ی بهبود در سطح عملکرد، جابجایی طبقات و کاهش آسیب در اجزای غیر سازه¬ای می¬باشد.

کلمات کلیدی

, ¬ کلمات کلیدی: جداگر لاستیکی- سربی, سطح عملکرد, اجزای غیر سازه ای, تحلیل استاتیکی غیرخطی, سازه فولادی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1057800,
author = {قلعه نوی, منصور and رهدار, حسینعلی and مهرداد مدیرخازنی and احسان فرشته پور},
title = {مقایسه تأثیراستفاده از جداگرلاستیکی-سربی بر سطح عملکرد، شتاب سازه و رفتار اجزای غیر سازه‌ای ساختمان‌های فولادی با دیوار برشی},
booktitle = {نهمین کنگره ملّی مهندسی عمران},
year = {2016},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {¬ کلمات کلیدی: جداگر لاستیکی- سربی، سطح عملکرد، اجزای غیر سازه ای، تحلیل استاتیکی غیرخطی، سازه فولادی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مقایسه تأثیراستفاده از جداگرلاستیکی-سربی بر سطح عملکرد، شتاب سازه و رفتار اجزای غیر سازه‌ای ساختمان‌های فولادی با دیوار برشی
%A قلعه نوی, منصور
%A رهدار, حسینعلی
%A مهرداد مدیرخازنی
%A احسان فرشته پور
%J نهمین کنگره ملّی مهندسی عمران
%D 2016

[Download]