سومین همایش بین المللی پژوهشهای کاربردی در کشاورزی , 2016-02-19

عنوان : ( بررسی عملکرد و اجزای عملکرد ذرت تحت تاثیر دوره بحرانی علف¬های هرز در شرایط آب و هوایی مشهد )

نویسندگان: مینا هوشمند , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , سرور خرم دل ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور تعیین دوره بحرانی کنترل علف¬های هرز در گیاه ذرت و ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد، آزمایشی در بهار سال 94 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی مشهد در قالب طرح بلوک¬های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد. تیمارها در دو گروه حضور علف¬های هرز (از سبز شدن تا مرحله 4 برگی گیاه زراعی، 7 برگی، 11 برگی، 13برگی، 17 برگی و شاهد و سری دوم) و حضور علف¬های هرز از 4 برگی، 7 برگی، 11 برگی، 13برگی، 17 برگی و شاهد) بودند. نتایج نشان داد که اثر تداخل علف هرز بر عملکرد دانه، وزن خشک بلال در هر متر مربع و وزن خشک بلال در بوته در سطح احتمال 5% معنی‌دار بود؛ به گونه ای که با افزایش مدت زمان تداخل از وزن عملکر گیاه ذرت کاسته شد.

کلمات کلیدی

, دوره بحرانی, عملکرد اجزای عملکرد, ذرت سینگل گراس 704
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1057814,
author = {هوشمند, مینا and کوچکی, علیرضا and نصیری محلاتی, مهدی and خرم دل, سرور},
title = {بررسی عملکرد و اجزای عملکرد ذرت تحت تاثیر دوره بحرانی علف¬های هرز در شرایط آب و هوایی مشهد},
booktitle = {سومین همایش بین المللی پژوهشهای کاربردی در کشاورزی},
year = {2016},
location = {تهران, ايران},
keywords = {دوره بحرانی، عملکرد اجزای عملکرد، ذرت سینگل گراس 704},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی عملکرد و اجزای عملکرد ذرت تحت تاثیر دوره بحرانی علف¬های هرز در شرایط آب و هوایی مشهد
%A هوشمند, مینا
%A کوچکی, علیرضا
%A نصیری محلاتی, مهدی
%A خرم دل, سرور
%J سومین همایش بین المللی پژوهشهای کاربردی در کشاورزی
%D 2016

[Download]