بیست و سومین همایش سالانه بین المللی مهندسی مکانیک ایران , 2015-05-12

عنوان : ( مطالعه عددی هایپرترمیا جهت بهینه سازی توزیع نانوذرات مغناطیسی پایه آهنی در بافت سرطانی به روش سطح پاسخ در مختصات استوانه ای )

نویسندگان: ایمان نهاوندی , محمدباقر آیانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مطالعه بهینه سازی توزیع نانوذرات مغناطیسی در داخل توده سرطانی با استفاده از حل عددی در دستگاه مختصات استوانه ای بررسی شده است. تابع هدف در این مطالعه حداکثر شدن درصد حجمی بافت سرطانی نابود شده و به حداقل رساندن درصد حجمی بافت های آسیب دیده مجاور با توجه به مقدار دوز حرارتی توصیه شده در منابع معتبر در نظر گرفته شده است. پارامترهای طراحی شامل قطر نانوذره تزریق شده جهت بررسی شدت میدان مغناطیسی و مکان تزریق می باشد. برای مطالعه متغیرهای موثر از روش طراحی آزمایش، براساس الگوی ارائه شده توسط باکس بنکن استفاده شده است.

کلمات کلیدی

, بهینه سازی , هایپرترمیا , نانوذره مغناطیسی , دوز حرارتی, مکان تزریق
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1057817,
author = {نهاوندی, ایمان and آیانی, محمدباقر},
title = {مطالعه عددی هایپرترمیا جهت بهینه سازی توزیع نانوذرات مغناطیسی پایه آهنی در بافت سرطانی به روش سطح پاسخ در مختصات استوانه ای},
booktitle = {بیست و سومین همایش سالانه بین المللی مهندسی مکانیک ایران},
year = {2015},
location = {تهران, ايران},
keywords = {بهینه سازی ، هایپرترمیا ، نانوذره مغناطیسی ، دوز حرارتی، مکان تزریق},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مطالعه عددی هایپرترمیا جهت بهینه سازی توزیع نانوذرات مغناطیسی پایه آهنی در بافت سرطانی به روش سطح پاسخ در مختصات استوانه ای
%A نهاوندی, ایمان
%A آیانی, محمدباقر
%J بیست و سومین همایش سالانه بین المللی مهندسی مکانیک ایران
%D 2015

[Download]