سومین همایش ملی کنترل بیولوژیک در کشاورزی ومنابع طبیعی , 2016-02-02

عنوان : ( معرفی فون بندپایان عمومی گیاه هرز خار زن بابا به منظور شناسایی عوامل بالقوه کنترل بیولوژیک )

نویسندگان: زینت رستمی , قربانعلی اسدی , سرور خرم دل , فاطمه معلم بنهنگی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور شناسایی فون حشرات عمومی مرتبط با علف هرز خار زن بابا و شناسایی عوامل احتمالی کنترل بیولوژیک این گونه هرز، مطالعه¬ای در سه منطقه مختلف در استان خراسان شمالی و رضوی در سال 1392 انجام شد. در ابتدا سه سایت در اطراف جاده مشهد تا شیروان مشخص شد. در هر یک از مراحل رشدی گیاه، سه نوبت نمونه¬برداری از هر سایت صورت گرفت. تمامی اندامهای رویشی و زایشی گیاه مورد بررسی دقیق قرار گرفتند. بیست و چهار گونه حشره¬ متعلق به راسته¬های مختلف از روی این گیاه جمع¬آوری شدند که ۱۷ گونه، جزء گونه‌های عمومی بودند. این گونه‌ها عمدتاً دشمنان طبیعی، گرده¬افشان و... بودند.

کلمات کلیدی

تنوع زیستی. دشمن طبیعی. علف‌های هرز
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1057818,
author = {زینت رستمی and اسدی, قربانعلی and خرم دل, سرور and معلم بنهنگی, فاطمه},
title = {معرفی فون بندپایان عمومی گیاه هرز خار زن بابا به منظور شناسایی عوامل بالقوه کنترل بیولوژیک},
booktitle = {سومین همایش ملی کنترل بیولوژیک در کشاورزی ومنابع طبیعی},
year = {2016},
location = {مشهد مقدس, ايران},
keywords = {تنوع زیستی. دشمن طبیعی. علف‌های هرز},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T معرفی فون بندپایان عمومی گیاه هرز خار زن بابا به منظور شناسایی عوامل بالقوه کنترل بیولوژیک
%A زینت رستمی
%A اسدی, قربانعلی
%A خرم دل, سرور
%A معلم بنهنگی, فاطمه
%J سومین همایش ملی کنترل بیولوژیک در کشاورزی ومنابع طبیعی
%D 2016

[Download]