پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری و اولین کنفرانس کارآفرینی و نوآوریهای باز , 2016-07-20

عنوان : ( نقش برند جهانی و متغیرهای تعدیل گر و میانجی مرتبط بر گرایش پرداختهای بالاتر مصرف کننده )

نویسندگان: فریبرز رحیم نیا , رضا لطفی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

جهانی شدن بازارها، درک این موضوع را که چرا بعضی مصرف کنندگان برندهای جهانی را بر برندهای محلی ترجیح می دهند با اهمیت تر نموده است. علاوه براین، برندسازی جهانی در کنار مزایای بسیاری که برای شرکت ها دارد به آنان این توانایی را می دهد که برای کالاها و خدمات خود قیمت بالاتری تعیین کنند. هدف این مطالعه بررسی اثر برند جهانی ادراک شده بر گرایش به پرداخت های بالاتر توسط مصرف کنندگان می باشد. در این زمینه مطالعه ای به صورت کتابخانه ای انجام گردید و نتایج ارزیابی مطالعات گوناگون رابطه غیرمستقیم برند جهانی و تمایل به پرداخت های بالاتر را تأیید نمود. در این راستا اثر تعدیل گری قوم گرایی مصرف کننده بر رابطه بین برند جهانی و کیفیت ادراک شده برند و نقش میانجی ارزش ادراک شده مصرف کننده بر رابطه بین کیفیت ادراک شده برند و گرایش به پرداخت های بالاتر توسط مصرف کننده نیز مورد توجه قرارگرفت. مطالعات نشان داد که کیفیت ادراک شده از طریق ارزش ادراک شده بر گرایش به پرداخت های بالاتر اثر مثبت دارد. در پایان با توجه به نتایج یاد شده، مدل مفهومی برای مطالعات و تحقیقات آینده پیشنهاد گردید.

کلمات کلیدی

, برند جهانی, کیفیت ادراک شده برند, قوم گرایی, ارزش ادراک شده
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1057841,
author = {رحیم نیا , فریبرز and لطفی, رضا},
title = {نقش برند جهانی و متغیرهای تعدیل گر و میانجی مرتبط بر گرایش پرداختهای بالاتر مصرف کننده},
booktitle = {پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری و اولین کنفرانس کارآفرینی و نوآوریهای باز},
year = {2016},
location = {تهران, ايران},
keywords = {برند جهانی، کیفیت ادراک شده برند، قوم گرایی، ارزش ادراک شده},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T نقش برند جهانی و متغیرهای تعدیل گر و میانجی مرتبط بر گرایش پرداختهای بالاتر مصرف کننده
%A رحیم نیا , فریبرز
%A لطفی, رضا
%J پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری و اولین کنفرانس کارآفرینی و نوآوریهای باز
%D 2016

[Download]