1st International and 2nd National Ornamental Plants Congress , 2016-08-23

عنوان : ( کاهش آلودگی هوا توسط بامهای سبز در مشهد با استفاده از اندازهگیری ذرات معلق هوا )

نویسندگان: نوید وحدتی مشهدیان , علی تهرانی فر , فاطمه کاظمی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

شهرها اغلب دارای سطوح بالایی از آلایندهها بوده که برای سلامتی انسانها مضر هستند. سازمان بهداشت جهانی در سال 2002پیش بینی نمود، بیش از 1 میلیون مرگ ناگهانی در سال در سراسر جهان میتواند در ارتباط با آلودگی هوای شهرها در کشورهای در حال توسعه باشد. تحقیق حاضر به بررسی یکی از مزایای اکولوژیکی بام سبز، کاهش آلودگی هوا در مشهد میپردازد. یک مجموعه بام سبز به مساحت کلی حدود 20 متر مربع و با استفاده از 9 گونه گیاهی Agropyron cristatum, Sedum spurium, Carpobrotus edulis, Festuca aurundinaceae, Festuca ovina, Potentila sp., Frankinia thymifolia, Vinca minor, Sedum acre, از گراسها، گیاهان پوششی و گوشتی اجرا و کاهش آلودگی هوا در قالب اندازه ذرا ت معلق موجود در هوا (میکروگرم در سانتیمتر مکعب) و با استفاده از دستگاه سنجش 5321ارزیابی گردیدنتایج نشان داد، در این آزمایش بر خلاف دیگر گزارشهای موجود، وجود بام سبز تفاوت معنی‏داری در کاهش آلودگی هوا ایفا نکرد. به نظر محققین این نتیجه و رویکرد به طور عمده مربوط به مساحت بسیار اندک بام سبز مورد مطالعه در این تحقیق و تنوع بالای آن با توجه به مساحت بوده که نقش واقعی بام سبز را نشان نمیدهد. به نظر میرسد گسترش سطح بامهای سبز و استفاده از گونههای گیاهی با تاج گستردهتر سبب ایجاد شرایط سالمتر هوا را در کلان شهرها و کاهش مشکلات و بیماری های وابسته به آن را به ارمغان بیاورد.

کلمات کلیدی

, آلودگی هوا, فضای سبز شهری, بام سبز, سلامت محیط زیست
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1057849,
author = {وحدتی مشهدیان, نوید and تهرانی فر, علی and کاظمی, فاطمه},
title = {کاهش آلودگی هوا توسط بامهای سبز در مشهد با استفاده از اندازهگیری ذرات معلق هوا},
booktitle = {1st International and 2nd National Ornamental Plants Congress},
year = {2016},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {آلودگی هوا، فضای سبز شهری، بام سبز، سلامت محیط زیست},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T کاهش آلودگی هوا توسط بامهای سبز در مشهد با استفاده از اندازهگیری ذرات معلق هوا
%A وحدتی مشهدیان, نوید
%A تهرانی فر, علی
%A کاظمی, فاطمه
%J 1st International and 2nd National Ornamental Plants Congress
%D 2016

[Download]