کنگره بین المللی علوم انسانی و مطالعات فرهنگی , 2016-11-04

عنوان : ( جستاری در تعریف‌ها و برداشت‌های صاحب‌نظران از مفهوم تربیت دینی )

نویسندگان: زهرا وقاری زمهریر , مقصود امین خندقی , محمود سعیدی رضوانی , مرضیه موحدی محصل طوس ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف پژوهش حاضر شناسایی، بحث و بررسی و دسته‌بندی پیرامون تعریف‌های تربیت دینی از دیدگاه اندیشمندان و صاحب‌نظران حوزه تعلیم تربیت است. مبحث تربیت دینی از دیرباز یکی از حوزه‌های مهم در تربیت بوده است؛ از این‌رو، در طی سالیان متمادی، پژوهشگران گوناگون به بحث و بررسی و مفهوم پردازی و ارائه تعریف در این زمینه پرداخته‌اند. مقاله حاضر در راستای آشنایی با مفاهیم و تعریف‌های متنوع و گسترده تربیت دینی، آنها را مورد بحث و بررسی قرار داده است. به منظور تحلیل ادبیات انجام شده از مطالعه اسناد کتابخانه‌ای از روش تحلیل اسنادی استفاده گردید. طبقه‌بندی و تحلیل انجام شده روی تعریف‌های ارائه شده نشان داد صاحب‌نظران قلمرو تعلیم و تربیت هریک به فراخور برداشت و ذهنیت‌های خود از تربیت و دین، تعریف‌ها و توضیح‌هایی را ارائه داده‌اند که نوعی مفهوم تربیت دینی از آنها مستفاد می‌شود. از این‌رو می‌توان، این تعاریف را در قالب دو دسته کلی تعاریف صاحب‌نظران داخلی و تعاریف صاحب‌نظران خارجی قرار داد و از آن‌جا که نوع نگاه این‌دو گروه به مقوله تربیت دینی متفاوت است از تعاریف ارائه شده در این دو دسته نیز دسته‌بندی دیگری شکل گرفت. لذا تعاریف ارائه شده توسط صاحب‌نظران داخلی در دو دسته تربیت برای دین و تربیت از طریق دین و صاحب‌نظران خارجی در دودسته تربیت از طریق آشناسازی برای دین و تربیت دینی قرار داده شد.

کلمات کلیدی

, تربیت دینی, تربیت برای دین, تربیت از طریق دین, تربیت برای آشنایی با دین
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1057873,
author = {وقاری زمهریر, زهرا and امین خندقی, مقصود and سعیدی رضوانی, محمود and مرضیه موحدی محصل طوس},
title = {جستاری در تعریف‌ها و برداشت‌های صاحب‌نظران از مفهوم تربیت دینی},
booktitle = {کنگره بین المللی علوم انسانی و مطالعات فرهنگی},
year = {2016},
location = {تهران, ايران},
keywords = {تربیت دینی، تربیت برای دین، تربیت از طریق دین، تربیت برای آشنایی با دین},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T جستاری در تعریف‌ها و برداشت‌های صاحب‌نظران از مفهوم تربیت دینی
%A وقاری زمهریر, زهرا
%A امین خندقی, مقصود
%A سعیدی رضوانی, محمود
%A مرضیه موحدی محصل طوس
%J کنگره بین المللی علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
%D 2016

[Download]