دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع , 2016-03-18

عنوان : ( بررسی نقش واسطه ای مدیریت دانش در ارتباط بین عوامل تاثیرگذار بر عملکرد نوآورانه )

نویسندگان: محمد مهرآیین , علی اصغر صالحی مقدم ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه مدیریت دانش به عاملی مهم در توسعه اقتصاد ملی در عصر اطلاعات تبدیل شده است. همچنین نوآوری به عنوان فرایندی که براساس آن، علوم، فنون، مهارت ها و توانایی های علمی و فنی تحت مالکیت یا اختیار شرکت و یا کشور دارنده آن به شرکت یا کشوری که متقاضی چنین دانش ها یا مهارت هایی است انتقال می یابد، از طرفی امروزه اساس رقابت پذیری در اقتصاد جهانی، از منابع مادی به سمت دارایی های دانشی سوق داده شده است؛ به گونه ای که دانش به عنوان تنها منبع استراتژیک مزیت رقابتی شناخته می شود. از این رو، کسب و کارهایی که بتوانند دانش موجود در سازمان را به شکلی مناسب در فرایندها، محصولات و خدمات به کار ببندند، نسبت به رقبا برتری نسبی خواهند داشت. در این مطالعه مدل مفهومی نقش واسطه ای مدیریت دانش در ارتباط بین عوامل تاثیرگذار بر عملکرد نوآورانه مورد بررسی قرار داده شده است. بدین منظور در ایتدا تعاملات اجتماعی، سپس خوشه های صنعتی و سپس عملکرد نوآورانه با نقش واسط مدیریت دانش تشریح شده و نهایتا مدل مفهومی ارائه شده است.

کلمات کلیدی

, عملکرد نوآورانه, مدیریت دانش, تعاملات اجتماعی, خوشه بندی صنعت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1057874,
author = {مهرآیین, محمد and صالحی مقدم, علی اصغر},
title = {بررسی نقش واسطه ای مدیریت دانش در ارتباط بین عوامل تاثیرگذار بر عملکرد نوآورانه},
booktitle = {دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع},
year = {2016},
location = {استانبول, تركيه},
keywords = {عملکرد نوآورانه، مدیریت دانش، تعاملات اجتماعی، خوشه بندی صنعت},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی نقش واسطه ای مدیریت دانش در ارتباط بین عوامل تاثیرگذار بر عملکرد نوآورانه
%A مهرآیین, محمد
%A صالحی مقدم, علی اصغر
%J دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
%D 2016

[Download]