نخستین سمینار شیمی کاربردی ایران , 2016-08-22

عنوان : ( تاثیر پنتا اریترول روزین استر بر خواص چسبندگی چسب های حساس به فشار امولسیونی بر پایه کوپلیمر بوتیل آکریلات – وینیل استات )

نویسندگان: محمد براقوش رشخوار , غلامحسین ظهوری , مهران غلامی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی تاثیر تکیفایر پنتا اریترول روزین استر بر خواص چسبندگی چسب های حساس به فشار امولسیونی، کوپلیمر بوتیل اکریلات-وینیل استات/پنتا اریترول روزین استر به روش پلیمریزاسیون امولسیونی نیمه پیوسته سنتز شد. تاثیر این تکیفایر بر درصد جامد و متوسط ویسکوزیته وزن مولکولی (Mv) بررسی گردید. نتایج نشان داد که با افزایش مقدار این تکیفایر از 0 به 3.5 درصد نسبت به وزن کل، درصد جامد و Mv کاهش می یابد. هم چنین با افزایش مقدار پنتا اریترول روزین استر، چسبناکی (tack) افزایش و استحکام چسبندگی برشی (shear) کاهش یافتند. در واقع با کاهش Mv ، استحکام هم چسبی (cohesive) کاهش یافته و در نتیجه باعث کاهش استحکام چسبندگی برشی می شود. هم چنین به دلیل افزایش ترکنندگی و کاهش Mv، با افزایش تکیفایر پنتا اریترول روزین استر، استحکام چسبندگی جداشدگی (peel) در ابتدا افزایش و سپس کاهش یافت.

کلمات کلیدی

, کوپلیمریزاسیون امولسیونی, چسب حساس به فشار, آکریلات, پنتا اریترول روزین استر, خواص چسبندگی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1057883,
author = {براقوش رشخوار, محمد and ظهوری, غلامحسین and مهران غلامی},
title = {تاثیر پنتا اریترول روزین استر بر خواص چسبندگی چسب های حساس به فشار امولسیونی بر پایه کوپلیمر بوتیل آکریلات – وینیل استات},
booktitle = {نخستین سمینار شیمی کاربردی ایران},
year = {2016},
location = {تبریز, ايران},
keywords = {کوپلیمریزاسیون امولسیونی، چسب حساس به فشار، آکریلات، پنتا اریترول روزین استر، خواص چسبندگی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر پنتا اریترول روزین استر بر خواص چسبندگی چسب های حساس به فشار امولسیونی بر پایه کوپلیمر بوتیل آکریلات – وینیل استات
%A براقوش رشخوار, محمد
%A ظهوری, غلامحسین
%A مهران غلامی
%J نخستین سمینار شیمی کاربردی ایران
%D 2016

[Download]