نخستین سمینار شیمی کاربردی ایران , 2016-08-22

عنوان : ( کتالیزور آلفا-دی ایمین نیکل (II) جدید برای پلیمریزاسیون اتیلن در دمای بالا )

نویسندگان: مهسا کیمیاقلم , حسین نصر اصفهانی , غلامحسین ظهوری , علی کیوانلو ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کاتالیزورهای فلزات واسطه انتهایی با لیگاندهای حجیم بیس ایمینی در پلیمریزاسیون اولفین ها معمولاً بسته به نوع ساختار لیگاند و گروه‌های قرارگرفته در ناحیه ارتو لیگاند آریلی آن‌ها رفتار جالبی نشان می‌دهند. هر چه این گروه‌های قرارگرفته در ناحیه ارتو حجیم‌تر باشند، احتمال انجام واکنش‌های حذف هیدروژن β کمتر می‌شود. در این پژوهش ، ابتدا لیگاند N',N-بیس (6،2-دی بنز هیدریل) 4-(اتوکسی فنیل) بوتان-3،2 – دی ایمین از واکنش 6،2-بیس دی فنیل متیل اتوکسی آنیلین با 3،2-بوتادی اون تهیه شد. از واکنش لیگاند سنتز شده با نیکل دی برمید، کاتالیزور (N',N-بیس (6،2-دی بنز هیدریل) 4-(اتوکسی فنیل) بوتان-3،2 – دی ایمین) نیکل دی برمید تهیه‌شده است. از این کاتالیزور برای پلیمریزاسیون اتیلن استفاده گردید. عوامل مختلفی مانند دمای پلیمریزاسیون، نسبت کمک کاتالیزور به کاتالیزور و فشار گاز اتیلن در پلیمریزاسیون مطالعه شد.این کاتالیزور تا دمای 90 درجه سانتی‌گراد برای پلیمریزاسیون اتیلن پایداری حرارتی مناسبی دارد.

کلمات کلیدی

, پلیمریزاسیون کاتالیستی , کاتالیست فلزات واسطه انتهایی, پلی اتیلن, کاتالیست α-دی ایمین نیکل
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1057884,
author = {کیمیاقلم, مهسا and حسین نصر اصفهانی and ظهوری, غلامحسین and علی کیوانلو},
title = {کتالیزور آلفا-دی ایمین نیکل (II) جدید برای پلیمریزاسیون اتیلن در دمای بالا},
booktitle = {نخستین سمینار شیمی کاربردی ایران},
year = {2016},
location = {تبریز, ايران},
keywords = {پلیمریزاسیون کاتالیستی ،کاتالیست فلزات واسطه انتهایی، پلی اتیلن،کاتالیست α-دی ایمین نیکل},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T کتالیزور آلفا-دی ایمین نیکل (II) جدید برای پلیمریزاسیون اتیلن در دمای بالا
%A کیمیاقلم, مهسا
%A حسین نصر اصفهانی
%A ظهوری, غلامحسین
%A علی کیوانلو
%J نخستین سمینار شیمی کاربردی ایران
%D 2016

[Download]