نخستین سمینار شیمی کاربردی ایران , 2016-08-22

عنوان : ( بررسی پلیمریزاسیون اتیلن بوسیله کاتالیزور پیریدیل ایمین [N,N] برپایه آهن )

نویسندگان: محسن مقیسه , غلامحسین ظهوری , محمد یزدان بخش ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

از واکنش تراکمی 2و6-دی ایزوپروپیل آنیلین با 2-استیل پیریدین لیگاند Py-2-C(CH3)=N(iPr)2Ph تهیه و بوسیله آنالیز های IR ، MASS وCHNS شناسایی شد. از واکنش لیگاند مورد نظر با آهن (II) کلرید بدون آب تحت شرایط خنثی و کنترل شده، کاتالیزور 2-[1-(2,6-diisopropylphenylimino)ethyl]pyridine iron (II) chloride تهیه و برای پلیمریزاسیون اتیلن مورد استفاده قرار گرفت. بعد از تعیین نسبت بهینه کمک کاتالیزور (متیل آلومینوکسان MAO) به کاتالیزور، فعالیت کاتالیزور در شرایط دمایی و فشاری مختلف مورد بررسی قرار گرفت. حالت بهینه در نسبت مولی [Al]/[Fe]=1200/1 ، دمای صفر درجه و فشار 3 اتمسفر حاصل گردید.

کلمات کلیدی

, پلیمریزاسیون اتیلن, کاتالیزور فلزات واسطه انتهایی, لیگاند پیریدیل ایمین [N,N], کاتالیزور بر پایه فلزآهن
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1057886,
author = {مقیسه, محسن and ظهوری, غلامحسین and یزدان بخش, محمد},
title = {بررسی پلیمریزاسیون اتیلن بوسیله کاتالیزور پیریدیل ایمین [N,N] برپایه آهن},
booktitle = {نخستین سمینار شیمی کاربردی ایران},
year = {2016},
location = {تبریز, ايران},
keywords = {پلیمریزاسیون اتیلن،کاتالیزور فلزات واسطه انتهایی، لیگاند پیریدیل ایمین [N;N]، کاتالیزور بر پایه فلزآهن},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی پلیمریزاسیون اتیلن بوسیله کاتالیزور پیریدیل ایمین [N,N] برپایه آهن
%A مقیسه, محسن
%A ظهوری, غلامحسین
%A یزدان بخش, محمد
%J نخستین سمینار شیمی کاربردی ایران
%D 2016

[Download]