اولین کنفرانس جغرافیا، عمران، شهرسازی، معماری، مدیریت شهری و توسعه پایدار , 2016-03-10

عنوان : ( ادغام زمانی- مکانی تصاویر ماهواره¬ای به منظور کاهش بازه¬ی پایش پدیده¬ها )

نویسندگان: علی رخش ماه پور , روزبه شاد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه با ظهور سنجنده¬های ماهواره¬ای با دوره¬ی گردش روزانه، این امکان فراهم شده است تا بتوان رفتار پدیده¬های مختلف را به صورت روزانه با هزینه¬های بسیار ناچیز مورد بررسی قرار داد. با این وجود، از جمله محدودیت¬های اصلی چنین سنجنده¬هایی قدرت تفکیک مکانی پایین آن¬ها است. اما خوشبختانه در چندسال اخیر، الگوریتم¬های بسیار قدرتمندی به منظور ادغام تصاویر سنجنده¬های مذکور با تصاویری با قدرت تفکیک مکانی بالاتر فراهم شده است. ارائه¬ی الگوریتم¬های مذکور، باعث شده تا بتوان فرایند پایش پدیده¬های روزانه را با دقت مکانی مناسب نیز انجام داد. از این رو در این تحقیق امکان سنجی استفاده از ادغام زمانی – مکانی تصاویر سنجنده¬ی مدیس و لندست، و همچنین مهمترین الگوریتم¬های ادغام آن¬ها مورد بررسی قرار گرفته و چارچوب مناسبی برای ادغام زمانی- مکانی تصاویر ماهواره¬ای ارائه می¬گردد.

کلمات کلیدی

, مدیس, لندست, ادغام, زمانی- مکانی, قدرت تفکیک مکانی, قدرت تفکیک زمانی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1057898,
author = {رخش ماه پور, علی and شاد, روزبه},
title = {ادغام زمانی- مکانی تصاویر ماهواره¬ای به منظور کاهش بازه¬ی پایش پدیده¬ها},
booktitle = {اولین کنفرانس جغرافیا، عمران، شهرسازی، معماری، مدیریت شهری و توسعه پایدار},
year = {2016},
location = {تهران, ايران},
keywords = {مدیس، لندست، ادغام، زمانی- مکانی، قدرت تفکیک مکانی، قدرت تفکیک زمانی.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ادغام زمانی- مکانی تصاویر ماهواره¬ای به منظور کاهش بازه¬ی پایش پدیده¬ها
%A رخش ماه پور, علی
%A شاد, روزبه
%J اولین کنفرانس جغرافیا، عمران، شهرسازی، معماری، مدیریت شهری و توسعه پایدار
%D 2016

[Download]