3rd International Conference on Research In Engineering, Science and Technology , 2016-07-05

عنوان : ( امکان سنجی تلفیق زمانی- مکانی تصاویر مدیس و لندست )

نویسندگان: علی رخش ماه پور , روزبه شاد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پایش پدیده¬ها با دوره¬ی زمانی کوتاه و روزانه از جمله مسائلی است که امروزه در حوزه¬های مختلفی مطرح می¬باشد. سنجندهایی از قبیل مدیس قادرند تصاویر به صورت روزانه از سطح زمین در اختیار عموم قرار دهند. با این وجود، از جمله محدودیت¬های اصلی چنین سنجنده¬هایی قدرت تفکیک مکانی پایین آن¬ها است. اما خوشبختانه در چندسال اخیر، الگوریتم¬های بسیار قدرتمندی به منظور ادغام تصاویر سنجنده¬های مذکور با تصاویری با قدرت تفکیک مکانی بالاتر فراهم شده است. ارائه¬ی الگوریتم-های مذکور، باعث شده تا بتوان فرایند پایش پدیده¬های روزانه را با دقت مکانی مناسب نیز انجام داد. تصاویر حاصل از الگوریتم¬های مذکور با دارا بودن قدرت تفکیک مکانی متوسط و قدرت تفکیک زمانی روزانه، می¬توانند در کاربردهایی بسیاری از جمله کشاورزی به راحتی مورد استفاده قرار بگیرند. از این رو در این تحقیق امکان سنجی استفاده از ادغام زمانی- مکانی تصاویر سنجنده¬ی مدیس و لندست، و همچنین مهمترین الگوریتم¬های ادغام آن¬ها مورد بررسی قرار گرفته است. در نهایت چارچوب مناسبی برای ادغام زمانی- مکانی تصاویر ماهواره¬ای ارائه می¬گردد.

کلمات کلیدی

, تصاویر ماهواره¬ای, ادغام, زمانی- مکانی, مدیس, لندست.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1057900,
author = {رخش ماه پور, علی and شاد, روزبه},
title = {امکان سنجی تلفیق زمانی- مکانی تصاویر مدیس و لندست},
booktitle = {3rd International Conference on Research In Engineering, Science and Technology},
year = {2016},
location = {Batumi-Georgia, ايران},
keywords = {تصاویر ماهواره¬ای، ادغام، زمانی- مکانی، مدیس، لندست.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T امکان سنجی تلفیق زمانی- مکانی تصاویر مدیس و لندست
%A رخش ماه پور, علی
%A شاد, روزبه
%J 3rd International Conference on Research In Engineering, Science and Technology
%D 2016

[Download]