3rd International Conference on Research in Science & Technology , 2016-07-09

عنوان : ( ارزیابی روش¬های طبقه¬بندی تصویر بر عملکرد الگوریتم STARFM )

نویسندگان: علی رخش ماه پور , روزبه شاد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه به کارگیری تصاویر ماهواره¬ای به عنوان ابزاری مناسب جهت پایش پدیده¬های مختلف مبدل گشته است. با این وجود، ماهواره¬هایی که تصاویر آن¬ها به صورت روزانه در دسترس هستند، دارای قدرت تفکیک مکانی پایینی هستند. از این رو نمی¬توان پدیدهای روزانه را با دقت مکانی مناسب مورد پایش قرار داد. اما در سال¬های اخیر توسعه¬ی الگوریتم¬های ادغام زمانی- مکانی تصاویر ماهواره¬ای این امکان را فراهم آورده است. الگوریتم STARFM از جمله معروفترین الگوریتم¬های ادغام زمانی- مکانی است. طبقه¬بندی مناسب تصویر از جمله مهمترین گام¬های اولیه الگوریتم¬های مذکور است. از این رو در این تحقیق، دقت روش¬های مختلف طبقه¬بندی تصویر بر عملکرد الگوریتم STARFM ، در ادغام تصاویر لندست و مدیس، مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که دقت مراحل پیش¬پردازش و دیگر خطاها به طور مستقیم بر نتایج الگوریتم مذکور تاثیرگذر بوده و هر چه ناحیه¬ی مورد بررسی هموژن¬تر باشد دقت نهایی افزایش خواهد یافت. همچنین عامل یکنواختی و هموژنی بسیار بیشتر از دقت روش¬های طبقه¬بندی تصویر، تاثیر گذار است و در نواحی غیر یکنواخت، افزایش ضریب کاپا، لزوما دقت الگوریتم مذکور را بهبود نخواهد بخشید. بعلاوه، دیگر عوامل خطا (مانند یکسان نبودن محدوده¬ی طیفی) باعث تاثیرات چشمگیری در نتایج خواهند شد.

کلمات کلیدی

, ادغام, زمانی- مکانی, طبقه¬بندی تصویر, تصاویر ماهواره¬ای.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1057901,
author = {رخش ماه پور, علی and شاد, روزبه},
title = {ارزیابی روش¬های طبقه¬بندی تصویر بر عملکرد الگوریتم STARFM},
booktitle = {3rd International Conference on Research in Science & Technology},
year = {2016},
location = {Berlin, آلمان},
keywords = {ادغام، زمانی- مکانی، طبقه¬بندی تصویر، تصاویر ماهواره¬ای.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی روش¬های طبقه¬بندی تصویر بر عملکرد الگوریتم STARFM
%A رخش ماه پور, علی
%A شاد, روزبه
%J 3rd International Conference on Research in Science & Technology
%D 2016

[Download]