دومین کنفرانس بین المللی مهندسی و علوم کاربردی - دبی . , 2016-07-17

عنوان : ( مقایسه تاثیرات نانوسیالات اکسید فلزی و نانولولههای چند دیواره ای کربنی (MWCNT ) بر بازدهی حرارتی کالکتورهای صفحه تخت خورشیدی )

نویسندگان: علی کیانی فر , فیصل عوده راشد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با توجه به قابلیتهای چشمگیر نانوسیالات در بهبود فرایندهای انتقال حرارت و افزایش بازدهی حرارتی سیستمهای گرمایی، بررسی استفاده از نانوسیالات به عنوان جایگزین سیالات متداول در سیستمهای مختلف حرارتی به ویژه سیستمهای انرژی خورشیدی بسیار مورد توجه قرار گرفته است. در این پژوهش، اثر سه نوع نانوسیال پرکاربرد بر افزایش بازدهی حرارتی کالکتور صفحه تخت خورشیدی به عنوان مهمترین جز آبگرمهای خورشیدی مورد بررسی قرار گرفته است. تمامی آزمایشات با رعایت استانداردهای مربوطه و در روزهای آفتابی انجام گرفتهاند. نتایج به دست آمده نشان از پتانسیل بالای نانوسیال آب/ نانوتیوبهای جند دیوارهای کربنی در افزایش عملکرد کلکتورهای خورشیدی نسبت به دو نوع دیگر نانوسیالات دارند. همچنین با مقایسه دو نوع نانوسیال اکسید فلزی، نانوسیال اکسید آلمینیوم و نانوسیال اکسید سیلسیوم، مشخص گردید که نانوسیال آلمینیوم اکسید توانایی بهتری در بهبود عملکرد کالکتورهای صفحه تخت خورشیدی ایفا مینماید اگرچه نانوسیال سیلسیوم اکسید نیز با توجه به ضریب هدایت حرارتی نسبتا پایینش، میتواند به عنوان نانوسیالی برای افزایش بازدهی کاکلتورهای خورشیدی در نظر گرفته شود. همچنین در این پژوهش اثر مادهی پایدارساز بر پایداری و بهبود عملکرد این ناتوسیالات در کالکتورهای صفحه تخت خورشیدی مورد بررسی قرار گرفت.

کلمات کلیدی

, نانوسیالات اکسید فلزی, نانولولههای چنددیوارهای کربنی, کالکتور صفحه تخت خورشیدی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1057907,
author = {کیانی فر, علی and راشد, فیصل عوده},
title = {مقایسه تاثیرات نانوسیالات اکسید فلزی و نانولولههای چند دیواره ای کربنی (MWCNT ) بر بازدهی حرارتی کالکتورهای صفحه تخت خورشیدی},
booktitle = {دومین کنفرانس بین المللی مهندسی و علوم کاربردی - دبی .},
year = {2016},
location = {دبی, امارات متحده عربی},
keywords = {نانوسیالات اکسید فلزی، نانولولههای چنددیوارهای کربنی، کالکتور صفحه تخت خورشیدی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مقایسه تاثیرات نانوسیالات اکسید فلزی و نانولولههای چند دیواره ای کربنی (MWCNT ) بر بازدهی حرارتی کالکتورهای صفحه تخت خورشیدی
%A کیانی فر, علی
%A راشد, فیصل عوده
%J دومین کنفرانس بین المللی مهندسی و علوم کاربردی - دبی .
%D 2016

[Download]