اولین کنگره دانشجویی کلینیکال پاتولوژی دامپزشکی , 2016-08-30

عنوان : ( فنون مرتبط با جداسازی و کشت سلولهای دندرتیک مشتق از منوسیت های خون محیطی انسان و حیوانات )

نویسندگان: جلیل مهرزاد سلاکجانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پیشرفت علوم مختلف از جمله بیوتکنولوژی، بیوشیمی، بیولوژی سلولی-مولکولی، فیزیک، شیمی، پزشکی، کامپیوتر و الکترونیک امکان استفاده از تکنیک پیشرفته را در زمینه های مختلف علوم ایمنوبیولوژی آسان تر ساخته .......

کلمات کلیدی

, ایمنی ذاتی, سلول های دندرتیک, منوسیت, سرطان, کشت سلول
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1057921,
author = {مهرزاد سلاکجانی, جلیل},
title = {فنون مرتبط با جداسازی و کشت سلولهای دندرتیک مشتق از منوسیت های خون محیطی انسان و حیوانات},
booktitle = {اولین کنگره دانشجویی کلینیکال پاتولوژی دامپزشکی},
year = {2016},
location = {تهران, ايران},
keywords = {ایمنی ذاتی، سلول های دندرتیک، منوسیت، سرطان، کشت سلول},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T فنون مرتبط با جداسازی و کشت سلولهای دندرتیک مشتق از منوسیت های خون محیطی انسان و حیوانات
%A مهرزاد سلاکجانی, جلیل
%J اولین کنگره دانشجویی کلینیکال پاتولوژی دامپزشکی
%D 2016

[Download]