سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری , 2016-03-09

عنوان : ( ارزیابی عملکرد اقتصادی، زیست‌محیطی و مکانیکی استفاده از فوق روان‌کننده بر پایه‌ی پلی‌کربکسیلات در بتن حاوی پودر سنگ گرانیت به عنوان جایگزین سیمان )

نویسندگان: الیاس اسدی شمس آبادی , منصور قلعه نوی , علی خدابخشیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه موضوع حفظ منابع طبیعی و کاهش تولید ضایعات توسط بشر به یکی از موضوعات روز تبدیل شده است. یکی از مواد پرمصرف به دلیل رشد شهر نشینی و توسعه زیرساخت‌ها، بتن است که به دنبال خود مصرف زیاد سیمان را به همراه دارد. اما سیمان در کنار مزایای بسیاری که دارد، دارای چالش‌های زیست‌محیطی زیادی نیز می‌باشد. از طرفی یکی از صنایع پرکاربرد در کارهای عمرانی، صنعت سنگ است. سنگ گرانیت یکی از زیر شاخههای این صنعت است که هر ساله میزان بسیار زیادی ضایعات تولید می‌کند. این ضایعات به دلیل درصد سیلیس بالا می‌تواند به عنوان قسمتی از سیمان استفاده شود. اما با توجه به مطالعات پیشین این ضایعات خاصیت پوزولانیک ضعیفی داشته و باعث کاهش خواص مکانیکی در درصدهای بالای جایگزینی و همچنین به دلیل سطح مخصوص زیاد باعث کاهش اسلامپ می‌گردند. برای رفع معایب ایجاد شده و افزایش اسلامپ می‌توان از فوق روان‌کننده‌ها در کنار این ضایعات استفاده کرد. هدف پژوهش حاضر بررسی اثر فوق روان‌کننده‌ها در جبران میزان مقاومت کاهش یافته ناشی از کاربرد پودر سنگ گرانیت به عنوان جایگزین سیمان و بررسی عملکرد زیست محیطی و اقتصادی استفاده از ضایعات سنگ گرانیت و فوق روان‌کننده به صورت همزمان در بتن است. در نهایت پس از بررسی‌های انجام شده مشخص گردید که استفاده از این دو ماده در کنار هم برای ساخت بتن از هر سه دیدگاه اقتصادی، زیست محیطی و مقاومت فشاری مطلوب خواهد بود؛ به گونه‌ای که در طرح حاوی فوق روان‌کننده به میزان 1 درصد وزن سیمان و جایگزینی گرانیت با سیمان به مقدار 30 درصد، شاخص ECM در حدود دو برابر شاخص بدست آمده برای بتن شاهد است.

کلمات کلیدی

, بتن گرانیتی, عملکرد زیست‌محیطی, عملکردی اقتصادی, مقاومت فشاری, فوق روان‌کننده
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1057925,
author = {اسدی شمس آبادی, الیاس and قلعه نوی, منصور and خدابخشیان, علی},
title = {ارزیابی عملکرد اقتصادی، زیست‌محیطی و مکانیکی استفاده از فوق روان‌کننده بر پایه‌ی پلی‌کربکسیلات در بتن حاوی پودر سنگ گرانیت به عنوان جایگزین سیمان},
booktitle = {سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری},
year = {2016},
location = {تهران, ايران},
keywords = {بتن گرانیتی، عملکرد زیست‌محیطی، عملکردی اقتصادی، مقاومت فشاری، فوق روان‌کننده},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی عملکرد اقتصادی، زیست‌محیطی و مکانیکی استفاده از فوق روان‌کننده بر پایه‌ی پلی‌کربکسیلات در بتن حاوی پودر سنگ گرانیت به عنوان جایگزین سیمان
%A اسدی شمس آبادی, الیاس
%A قلعه نوی, منصور
%A خدابخشیان, علی
%J سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
%D 2016

[Download]