چهارمین کنفرانس ماهی‌شناسی ایران، 30-31 تیر‌ماه 1395، دانشگاه فردوسی مشهد , 2016-07-20

عنوان : ( گزارش آلودگی به انگل آرگولوس در ماهیان زینتی شهرستان مشهد )

نویسندگان: علی مشاوری نیا ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

آرگولوس انگل خارجی واجباری ماهیان آب شیرین و شور بوده که با خونخواری، تزریق سم و ایجاد آسیب مکانیکی باعث ضعف و مرگ ماهیان می شود. زخم ایجاد شده در اثر خونخواری انگل، بستر مناسبی برای ورود و فعالیت باکتری ها، قارچ ها، ویروس ها و دیگر عوامل پاتوژن ایجاد می کند. همچنین شواهدی مبنی بر انتقال بیماری های ویروسی وباکتریایی بین ماهیان توسط گونه های مختلف آرگولوس وجود دارد. مطالعه حاضر به عنوان یک تحقیق مقدماتی وجود آلودگی و شناسایی گونه های آلوده کننده آرگولوس در ماهیان زینتی شهرستان مشهد را مورد بررسی قرار داد. در این مطالعه 251 قطعه از ماهیان زینتی شامل 89 قطعه ماهی کوی (Cyprinus caprio)، 161 قطعه ماهی طلایی (Carassius auratus) و یک قطعه مار ماهی آتشین (Mastacembelus erythrotaenia) مورد بررسی قرار گرفتند. در بررسی سطح بدن ماهیان مطالعه شده 12 قطعه ماهی (17/5 %) آلودگی به انگل آرگولوس را نشان دادند. تشخیص گونه آرگولوس های جدا شده پس از آماده سازی به وسیله کلید های تشخیص موجود انجام شد. در این مطالعه سه گونه آرگولوس شامل آرگولوس جاپونیکوس (Argulus japonicus)، آرگولوس کورگونی (Argulus coregoni) و یک گونه ناشناخته آرگولوس (Argulus sp.) شناسایی شدند. این مطالعه مقدماتی نشان داد آلودگی به آرگولوس در ماهیان زینتی شهرسنان مشهد و در فروشگاه های بزرگ ماهی و آکواریوم وجود دارد و با توجه به خسارات وارده توسط این انگل به ماهی ها باید نظارت دقیقی بر واردات ماهی زنده و نیز بر فروشگاه های عرضه ماهی زنده انجام گیرد. تحقق این امر می تواند از گسترش آلودگی به آکواریو م ها و استخرهای شخصی و متعاقبا راهیابی انگل به مراکز صنعتی پرورش ماهی ممانعت نماید.

کلمات کلیدی

, آرگولوس کورگونی, آرگولوس ژاپونیکوس, ماهیان زینتی, مشهد.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1057937,
author = {مشاوری نیا, علی},
title = {گزارش آلودگی به انگل آرگولوس در ماهیان زینتی شهرستان مشهد},
booktitle = {چهارمین کنفرانس ماهی‌شناسی ایران، 30-31 تیر‌ماه 1395، دانشگاه فردوسی مشهد},
year = {2016},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {آرگولوس کورگونی، آرگولوس ژاپونیکوس، ماهیان زینتی، مشهد.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T گزارش آلودگی به انگل آرگولوس در ماهیان زینتی شهرستان مشهد
%A مشاوری نیا, علی
%J چهارمین کنفرانس ماهی‌شناسی ایران، 30-31 تیر‌ماه 1395، دانشگاه فردوسی مشهد
%D 2016

[Download]