دومین همایش ملی مهندسی سازه ایران , 2016-02-24

عنوان : ( بررسی ضریب رفتار دیوارهای برشی بتنی با اعضای مرزی فولادی )

نویسندگان: منصور قلعه نوی , مهدی یوسفی , احسان فرشته پور , مهرداد مدیرخازنی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

درحال حاضر استفاده از دیوارهای برشی بتنی در سازه های فلزی در سطح کشور به ویژه در استان خراسان رضوی رو به گسترش بوده و به صورت یکی از سازه های مهار جانبی رایج درآمده است. به دلیل هزینه بالای انجام آزمایش های میدانی در مقیاس واقعی جهت بررسی ضریب رفتار این سیستم ترکیبی پژوهش های میدانی بسیار محدود بوده و جوابگوی نیازهای طراحان نمی باشد. از طرفی در طراحی این سیستم با استفاده از نرم افزارهای طراحی رایج نظیر ETABS از آرماتور با سطح مقطع معادل استفاده می گردد که بیان‌گر رفتار دقیق این سیستم نبوده و بنابراین لازم است رفتار نزدیک به واقعیت این سیستم مورد بررسی قرار گیرد. از اینرو در مطالعه حاضر جهت بررسی دقیق‌تر رفتار این سیستم مهار جانبی، ابتدا براساس نتایج آزمایشگاهی پژوهش های پیشین، مدل‌سازی در نرم افزار اجزای محدود ABAQUS در مقیاس 1 به 3 انجام گرفته و پس از راستی آزمایی مدل‌ها به بررسی پارامترهای موثر در ضریب رفتار با استفاده از تحلیل استاتیکی غیرخطی بار افزون پرداخته شده است. برای این منظور مد‌‌ل‌هایی با مقیاس یک به یک ایجاد نموده و رفتار این سیستم با درنظرگرفتن خطر نسبی زلزله و نوع خاک به صورت موردی در شهر مشهد تحت اثر پر یا خالی بودن ستونهای فلزی، ارتفاع، آرماتورهای نواحی مرزی، سطح مقطع تیر تراز طبقه مورد بررسی قرار گرفته و درنهایت با نتایج حاصل از آرماتور فولادی با سطح مقطع معادل ستونهای فولادی مورد مقایسه قرار گرفته است.

کلمات کلیدی

, دیوار برشی در سازه فولادی, اجزای مرزی فولادی, سیستم مهار جانبی, تحلیل استاتیکی غیر خطی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1057968,
author = {قلعه نوی, منصور and یوسفی, مهدی and احسان فرشته پور and مهرداد مدیرخازنی},
title = {بررسی ضریب رفتار دیوارهای برشی بتنی با اعضای مرزی فولادی},
booktitle = {دومین همایش ملی مهندسی سازه ایران},
year = {2016},
location = {تهران, ايران},
keywords = {دیوار برشی در سازه فولادی، اجزای مرزی فولادی، سیستم مهار جانبی، تحلیل استاتیکی غیر خطی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی ضریب رفتار دیوارهای برشی بتنی با اعضای مرزی فولادی
%A قلعه نوی, منصور
%A یوسفی, مهدی
%A احسان فرشته پور
%A مهرداد مدیرخازنی
%J دومین همایش ملی مهندسی سازه ایران
%D 2016

[Download]