دومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین مدیریت و مهندسی صنایع , 2016-03-17

عنوان : ( تأثیر ذینفعان خارجی بر سازمان‌های پروژه محور (مطالعه موردی: شرکت قطار شهری مشهد) )

نویسندگان: امیر بهادرستانی , منصور قلعه نوی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی اثر ذینفعان خارجی بر سازمان‌های پروژه محور از اهمیت زیادی برخوردار است که اغلب به علت پیچیدگی موجود در روابط بین سازمان‌ها، مورد غفلت واقع می‌گردد. هدف از بررسی اثر ذینفعان خارجی در سازمان‌های پروژه محور، شناخت این ذینفعان و همچنین تأثیر آن‌ها بر سازمان می‌باشد؛ زیرا بدون شناخت کافی از ذینفعان خارجی و همچنین اثر آن‌ها بر سازمان، موفقیتی برای سازمان حاصل نخواهد شد. در این پژوهش ابتدا با استفاده از ادبیات موضوع، اثر ذینفعان بر سازمان‌های پروژه محور مورد بررسی می‌گیرد و سپس با روش‌های مناسب کتابخانه‌ای و میدانی، به تحلیل اثر آن‌ها پرداخته می‌شود. جهت تحلیل اثر ذینفعان خارجی ابتدا با استفاده از ادبیات موضوع، پارامترهای مؤثر بر اثر ذینفعان خارجی شناسایی شده‌اند و سپس با تعریف شاخص تأثیر، نتایج به دست آمده در شرکت قطار شهری مشهد مورد بررسی قرار گرفته تا با ایجاد یک شناخت مناسب، مدیران این شرکت نحوه برخورد مناسب با ذینفعان خارجی شرکت را در دستور کار خود قرار دهند. در مطالعه صورت گرفته در شرکت قطار شهری مشهد مشاهده شد که سازمان بورس و اوراق بهادار، رسانه‌ها، مجاورین پروژه، مسافرین قطار شهری، شورای اسلامی شهر، دولت و فرمانداری بر پروژه احداث خطوط اثر مثبتی دارند و توجه به آن‌ها و خواسته‌های آن‌ها پروژه را از تنگناها نجات داده و موفقیت پروژه را تضمین می‌کنند. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که شاخص اثر ذینفعان خارجی شرکت مثبت می‌باشد و در نتیجه ذینفعان خارجی پروژه قطار شهری مشهد دارای اثر مثبت و سازنده‌ای بر پروژه می‌باشند.

کلمات کلیدی

, سازمان‌های پروژه محور, ذینفعان, اثر ذینفعان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1057969,
author = {بهادرستانی, امیر and قلعه نوی, منصور},
title = {تأثیر ذینفعان خارجی بر سازمان‌های پروژه محور (مطالعه موردی: شرکت قطار شهری مشهد)},
booktitle = {دومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین مدیریت و مهندسی صنایع},
year = {2016},
location = {تهران, ايران},
keywords = {سازمان‌های پروژه محور، ذینفعان، اثر ذینفعان},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تأثیر ذینفعان خارجی بر سازمان‌های پروژه محور (مطالعه موردی: شرکت قطار شهری مشهد)
%A بهادرستانی, امیر
%A قلعه نوی, منصور
%J دومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین مدیریت و مهندسی صنایع
%D 2016

[Download]