اولین همایش بین المللی اقتصاد شهری , 2016-04-22

عنوان : ( اولویت‌بندی ذینفعان کلیدی در مگاپروژه‌های ساخت با تکنیک AHP-Fuzzy (مطالعه موردی: قطار شهری مشهد) )

نویسندگان: امیر بهادرستانی , هاشم طالبی , منصور قلعه نوی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در عصر حاضر به علت پیچیدگی روابط در مگاپروژه‌های ساخت، توجه به تمامی ذینفعان معمولاً مورد غفلت واقع می‌شود. سازمان‌های پروژه محور جهت نیل به اهداف استراتژیک خود از دانش مدیریت پروژه بهره می‌گیرند. از آنجایی که ذینفعان مختلفی در مگاپروژه‌های ساخت مشارکت دارند، شناخت اهمیت آن‌ها ضروری می باشد. شناخت ذینفعان کلیدی و اهمیت آن‌ها به دلیل اثرگذاری بالا بر مگاپروژه جهت موفقیت پروژه الزامی و حیاتی بوده؛ زیرا این گروه از ذینفعان تأثیر بسیار مهمی بر زمان، هزینه و کیفیت پروژه دارند. در این پژوهش، پس از شناسایی ذینفعان کلیدی معیارهای مؤثر بر انتخاب ذینفعان، تبیین گردیده است. به این منظور پس از معرفی اجمالی ذینفعان کلیدی، معیارهای مهم و تأثیرگذار که در پژوهش‌های داخلی و خارجی به آنها اشاره شده است، شناسایی و با استفاده از روش‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره، از نظر اهمیت، رتبه‌بندی گردیده‌اند. بدین منظور از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی جهت اولویت‌بندی ذینفعان کلیدی در پروژه قطار شهری مشهد استفاده شد. نتایج پژوهش حاکی از این بود که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به‌ همراه شهرداری مشهد بالاترین اولویت را نسبت به سایر ذینفعان کلیدی دارا می‌باشند. مهم‌ترین علت آن دارا بودن قدرت، مشروعیت و فوریت بالای این دو ذینفع می‌باشد. به علاوه یافته‌های تحقیق بیانگر این است که مشاور و پیمانکار کم‌ترین نقش و اهمیت را در میان ذینفعان کلیدی در پروژه قطار شهری مشهد ایفا می‌کنند. این دو ذینفع علی‌رغم تأثیرگذار بودن بر ابعاد مختلف پروژه از قدرت، مشروعیت و فوریت کمتری برخوردار بودند.

کلمات کلیدی

, ذینفعان, مگاپروژه,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1057970,
author = {بهادرستانی, امیر and طالبی, هاشم and قلعه نوی, منصور},
title = {اولویت‌بندی ذینفعان کلیدی در مگاپروژه‌های ساخت با تکنیک AHP-Fuzzy (مطالعه موردی: قطار شهری مشهد)},
booktitle = {اولین همایش بین المللی اقتصاد شهری},
year = {2016},
location = {تهران, ايران},
keywords = {ذینفعان، مگاپروژه، AHP-Fuzzy},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اولویت‌بندی ذینفعان کلیدی در مگاپروژه‌های ساخت با تکنیک AHP-Fuzzy (مطالعه موردی: قطار شهری مشهد)
%A بهادرستانی, امیر
%A طالبی, هاشم
%A قلعه نوی, منصور
%J اولین همایش بین المللی اقتصاد شهری
%D 2016

[Download]